Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Gala z Erasmusem w Zespole Szkół nr 5

20-05-2016, 11:57 Magdalena Szewczyk

W środę, 18 maja, w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej odbyła się gala podsumowująca drugi etap realizacji projektu Erasmus+ „Spedytor i elektryk w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę współczesnej Europy”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie Technikum nr 3 i ich rodzice. Uroczystość uświetnili swoją obecnością praktycy – ludzie branży transportowo-spedycyjnej : p. Katarzyna Paczos – spedytor firmy DAKAR TRANS z Katowic oraz p. Tomasz Nowak manager IT reprezentujący firmę Toensmeier Południe sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. Uczniowie, którzy w marcu tego roku odbyli miesięczną praktykę zawodową w okolicach Lipska w Niemczech, w ciekawej prezentacji multimedialnej przedstawili jej dorobek. Pokazali, jak spedytorzy i elektrycy z ZS nr 5 uczyli się swoich zawodów w realiach gospodarki niemieckiej. Ich koledzy i rodzice mogli usłyszeć , że praktyka byłą dobrym czasem zarówno pracy, nowych doświadczeń, a także nauki izabawy. A że warto się uczyć, zwłaszcza języków, wykorzystywać dawane szanse i zdobywać nowe doświadczenie poprzez wyjazdy zagraniczne, prz ekonywali w swoich wypowiedziach zaproszeni goście - przedstawiciele branży transportowej. Zachęcali do nauki, do odbywania praktyki, do nawiązywania kontaktów i poznawania innych kultur.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie europassów pierwszej grupie praktykantów i certyfikatów potwierdzających odbyte praktyki uczestnikom drugiej praktyki. Koordynator projektu p. Teresa Isakiewicz przedstawiła długą drogę formalną, jaką przechodzą te dokumenty, a mianowicie  poprzez Lipsk-Rudę Śląską -Warszawę- ponownie Rudę Śląską.  Wyraziła ponadto przekonanie, że te dokumenty znacząco podniosą wartość cv uczniów, gdy już jako absolwenci będą szukać swojego miejsca na rynku pracy. Będą się bowiem mogli pochwalić dodatkowym miesięcznym doświadczeniem zawodowym w swojej branży.

Zwieńczeniem spotkania była promocja nowego projektu Erasmus+, który rusza w szkole już od 1 czerwca br. Pani wicedyrektor szkoły poinformowała, że szkoła jest jedyną w naszym mieście placówką, której wniosek, złożony do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2016, został zatwierdzony do realizacji. Tym samym szkoła otrzyma na jego realizację środki w wysokości 64 144 EURO. Nowy projekt o nazwie "Mechanik i ślusarz alternatywą dla zagrożonego bezrobociem zawodu górnika w Rudzie Śląskiej" zaprezentował zgromadzonym jego współautor nauczyciel języka niemieckiego p. Łukasz Wodarski. Opowiedział i przedstawił w postaci prezentacji najważniejsze aspekty realizacji projektu. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik górnictwa podziemnego będą mogli odbyć dwie dwutygodniowe praktyki w zakresie kompetencji zawodowych w zawodzie ślusarza i w zawodzie mechanika. Aktualnie rusza kampania informacyjna w szkole, później rekrutacja, a od września br. cykl zajęć przygotowawczych. Na 13 listopada jest zaplanowany wyjazd dwóch grup: z pierwszego projektu pojedzie na 4 tygodnie 14 uczniów (elektryków i spedytorów), a z drugiego projektu 10 górników na 2 tygodnie i po dwóch tygodniach kolejnych 10 górników na dwa tygodnie pierwszą praktykę w zawodzie ślusarz. Druga praktyka w tym samym wymiarze, ale w zawodzie mechanik jest zaplanowana na marzec 2017r . Koordynatorem nowego projektu została p. Joanna Marklowska-Pakosz nauczyciel przedsiębiorczości. 

Dyrektor Szkoły p. Anna Witkowska widzi liczne korzyści z udziału szkoły w projekcie Erasmus+ i będzie w dalszym ciągu mobilizować nauczycieli i swoich uczniów do aktywności na polu zdobywania zagranicznych doświadczeń zawodowych. Dzięki nim młodzież lepiej się uczy, więcej wie i jest bardziej świadoma swoich wartości. Podnosi się przez to jakość kształcenia i ranga szkoły oraz jej konkurencyjność jako placówki w środowisku lokalnym.


Komentarze