Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

,,Eneska” coraz dłuższa

07-10-2021, 10:21 Joanna Oreł

Wykonawca czwartego etapu trasy N-S rozpoczął jego budowę. Na początek firma Drogopol wykona 1,4 km magistrali wodociągowej. Nowy odcinek „eneski” będzie przebiegał od ul. Kokota do ulicy Bielszowickiej. Jego budowa ma potrwać ok. 2-3 lata. Następnie rozpocznie się realizacja drugiego etapu zadania, czyli utworzenie odcinka od ulicy Bielszowickiej do autostrady A4.

Rozpoczęte we wrześniu prace to efekt podpisanej w lipcu umowy pomiędzy miastem a wykonawcą. Obecnie trwają roboty związane z przebudową magistrali wodociągowej oraz w zakresie robót ziemnych w miejscach niezalesionych. – W ramach inwestycji zostanie wykonany odcinek trasy N-S od węzła z ul. Kokota (bez węzła) do ulicy Bielszowickiej (z węzłem) o długości ok. 981 m, wiadukt drogowy nad ulicą Bielszowicką wraz z węzłem drogowym typu „harfa”. Wzdłuż całej trasy N-S po jej lewej stronie zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2 m i chodnik o szerokości 1,5 m (oddzielone od jezdni pasem zieleni). Pod trasą N-S zostanie również wykonane przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów – wylicza Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Ulica Bielszowicka zostanie przebudowana aż do ulicy 1 Maja oraz od ulicy 1 Maja 202 do skrzyżowania z ulicą Gabora. Przy ulicy 1 Maja zaprojektowano trójwlotowe rondo turbinowe (skrzyżowanie z ulicą Bielszowicką). Wzdłuż ulic Bielszowickiej i 1 Maja zaplanowano również ścieżkę rowerową i chodnik. W miejscu obecnie istniejącego przepustu w ciągu ulicy 1 Maja nad Potokiem Bielszowickim zostanie wybudowany nowy most. – Ponadto wybudowane zostaną przepusty, które będą umożliwiały przeprowadzenie wód w rowach melioracyjnych pod korpusem trasy N-S oraz będą pełnić funkcję przejść dla małych zwierząt – zapowiada Mariusz Pol. – Na całej długości budowanej trasy N-S oraz przebudowywanych dróg zostanie wykonane oświetlenie z oprawami typu LED, przebudowane zostaną także sieci uzbrojenia podziemnego – dodaje.

Wykonawca ma 22 miesiące na zakończenie tego etapu od momentu podpisania umowy. Jednak do terminu realizacji robót budowlanych nie są wliczane miesiące zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Przypomnijmy, że budowany odcinek jest jednym z dwóch w ramach kolejnego etapu. Czwarty odcinek z uwagi na wysokie koszty podane przez inwestorów biorących udział w przetargu, musiał zostać rozdzielony na dwa zadania. Jak zapowiadają urzędnicy – budowa II etapu odcinka, czyli od ulicy Bielszowickiej do połączenia z autostradą A4 będzie uzależniona od możliwości i terminu uzyskania dofinansowania przez miasto. – Mając na uwadze ogromny zakres inwestycji, w tym konieczność budowy obiektu mostowego o rozpiętości ponad 150 m, wykonania kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych na wody opadowe i roztopowe, oświetlenia drogowego oraz szeroki zakres przebudowy urządzeń uzbrojenia podziemnego, najprawdopodobniej inwestycja będzie mogła rozpocząć się dopiero po ukończeniu I etapu obecnie budowanego odcinka trasy N-S po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego – zapowiada naczelnik Mariusz Pol.

Tym samym Drogowa Trasa Średnicowa zostanie połączona z autostradą A4, co było głównym celem projektu. Jednak władze miasta planują rozbudować „eneskę” w kierunku północnym (od DTŚ do granicy z Bytomiem). – Miasto posiada dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinek od DTŚ do ulicy Magazynowej, natomiast odcinki obejmujące zakres od ulicy Magazynowej do ulicy Karola Goduli są obecnie w fazie projektowania. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to koniec bieżącego roku – zapowiada Mariusz Pol. – Realizacja inwestycji będzie w dużym stopniu uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Miasto Ruda Śląska aktywnie uczestniczy w aplikowaniu o środki zewnętrze, w tym unijne na budowę oraz modernizację dróg. Wnioski o uzyskanie dofinansowania zostały złożone w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań obwodnicowych oraz z programu Polski Ład – dodaje.


Komentarze