Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Elektroniczne zapisy do żłobka

13-03-2019, 09:03 admin

11 marca w Rudzie Śląskiej został uruchomiony elektroniczny system zapisów dzieci do żłobków. Dotyczy on placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto. System rekrutacji będzie dostępny przez cały rok, a nabór będzie się odbywał w miarę zwalniania się miejsc.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, zdecydowaliśmy się wprowadzić elektroniczny system zapisów. Rodzice mogą zapisać dziecko w dowolnym momencie roku – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta. – To z pewnością ułatwi sam proces, ale również znacząco wpłynie na transparentność działań w zakresie rekrutacji – dodaje.

W celu zapisania dziecka do żłobka należy wejść na stronę https://zlobki.vulcan.net.pl/rudaslaska, a następnie wypełnić niezbędne dane: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, numer PESEL, dane personalne rodziców wraz z miejscem zamieszkania oraz wybrać preferowany żłobek. Od momentu zalogowania się do systemu można na bieżąco sprawdzać status swojego wniosku. W przypadku braku możliwości złożenia samodzielnie wniosku online, istnieje możliwość złożenia bezpośrednio w administracji żłobka. W takim przypadku jest on wprowadzany przez upoważnionego pracownika żłobka w obecności rodzica.

Obecnie w Rudzie Śląskiej działają trzy żłobki miejskie: Żłobek Miejski przy ulicy 1 Maja 286, Żłobek Miejski „Misiakowo” przy ulicy Kościelnej 35, Żłobek Miejski przy ulicy Piasecznej 2. Dysponują one łącznie 154 miejscami dla dzieci.

Wśród kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka miejskiego w Rudzie Śląskiego znajduje się m.in.: zamieszkanie na terenie miasta, zatrudnienie rodziców, orzeczona niepełnosprawność u dziecka, wychowywanie przez samotnego rodzica, pochodzenie z rodziny wielodzietnej. Podczas procedury przyjmowania dziecka do placówki, wszystkie dane zawarte we wniosku są weryfikowane.

Zalogowanie do systemu jest konieczne także w przypadku dzieci, które zostały zapisane do żłobka w sposób tradycyjny. O tym obowiązku będą przypominać pracownicy miejskich placówek. Jednak należy pamiętać, żeby po zalogowaniu podać datę faktycznego dnia zapisu.

Na terenie miasta funkcjonują także placówki prywatne. Obecnie 9 żłobków dysponuje 267 miejscami, z kolei 4 kluby malucha 83 miejscami. Miasto dofinansowuje pobyt dzieci w placówkach prywatnych, ułatwiając w ten sposób powrót młodych rodziców na rynek pracy. W przypadku pobytu dziecka w żłobku jest to kwota 200 zł na miesiąc, w przypadku klubu malucha jest to 100 zł. Informacje o ilości oraz dostępności wolnych miejsc można sprawdzać na bieżąco na portalu informacyjno-usługowym Empatia (www.empatia.mpips.gov.pl), prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze