Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Dziewięć ofert na N-S-kę

29-01-2021, 12:57 admin

Dziewięć ofert zostało złożonych w przetargu na budowę kolejnego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, który ma przebiegać od ul. Kokota w kierunku autostrady A4. Najtańsza cena opiewa na niemal 110 mln zł, natomiast najdroższa na ponad 184,5 mln zł. Teraz urzędników czeka szczegółowa analiza i ocena złożonych ofert.  Na tym jednak nie koniec, bo dodatkowo planowane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Zaproszenie do udziału w niej otrzymają wykonawcy, których oferty nie zostaną odrzucone na etapie oceny. Według planów inwestycja powinna być gotowa w czwartym kwartale 2023 r. Przedsięwzięcie objęte jest unijnym dofinansowaniem w wysokości ponad 85 mln zł.

- Po raz pierwszy w naszym mieście przy tego rodzaju przetargu wykorzystamy aukcję elektroniczną. Wierzę, że zastosowanie takiej procedury będzie dla nas korzystne zarówno pod względem ceny, jak i jakości późniejszego wykonania inwestycji – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Do tej pory zrealizowane zostały trzy etapy trasy N-S, ale do pełnego połączenia autostrady A4 i DTŚ konieczna jest jeszcze budowa odcinka od ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja. To duża i kosztowna inwestycja, dlatego została podzielona na dwa zadania. Ogłoszony przetarg dotyczy pierwszego z nich. – Przedsięwzięcie obejmuje odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W ten sposób wybudowany zostanie odcinek trasy N-S o długości prawie 1 km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. - Węzeł łączący trasę z ul. Bielszowicką będzie dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej będzie miało formę turbinową. Przebudowane zostaną wloty dróg poprzecznych do ul. 1 Maja, powstaną drogi dojazdowe do obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki rowerowe oraz elementy systemu odwodnienia – mówi Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów UM. Przewidziano również przebudowę obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów, przejść podziemnych, przepustów.

Przypomnijmy, że pierwotny przetarg na budowę odcinka trasy N-S od ul. Kokota do autostrady A4 zakładał wykonanie go w ramach jednego zadania. Postępowanie zostało jednak unieważnione w październiku 2019 roku, ponieważ najtańsza złożona oferta, przekroczyła o ponad 106 mln zł koszt wynikający z projektu i kosztorysu inwestorskiego. W tej sytuacji podjęta została decyzja o podziale zadania na dwa odcinki, co wymagało zmian w projekcie oraz uruchomienia dodatkowych procedur formalno-prawnych. Etapy zostały wydzielone w taki sposób, aby ich realizacja była możliwa niezależnie, zarówno pod względem ruchowym, jak i technicznym.

Na budowę całego brakującego odcinka do autostrady miasto pozyskało 110 mln zł ze środków Unii Europejskiej. – Wobec zmienionego zakresu projektu wymagana była weryfikacja wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie. Mamy oficjalne potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego, że przebiegła ona pozytywnie i mamy zgodę na podział odcinków – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. – Koszty kwalifikowane pierwszego etapu objętego aktualnym przetargiem to około 100 mln zł, dofinansowanie miałoby wynieść 85 proc. tej kwoty – dodaje.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie. – Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Władze Rudy Śląskiej nie chcą poprzestać na pierwotnie zakładanym kształcie trasy N-S, lecz kontynuować jej budowę w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia. Jego realizacja uzależniona będzie jednak od środków, jakie miasto będzie mogło wygospodarować na inwestycje.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze