Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Drugie życie „Franciszka”

25-04-2024, 15:09 Joanna Oreł

Cały zespół zabudowań Szybu Franciszek w Rudzie został przekazany miastu przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. To z pewnością ułatwi utworzenie w tym miejscu Lokalnego Centrum Tradycji, co już trwa, a w dalszej kolejności mieszkań. Te pierwsze zadanie ma być zakończone jeszcze w tym roku, natomiast na wykonanie mieszkań ma zostać ogłoszony przetarg – także w 2024 roku.

Teren, który został przekazany przez SRK, ma ponad 11 tys. m kw wraz z zabudowaniami, czyli m.in. budynkiem maszyny wyciągowej, przybudówką, budynkiem szybu i wieżą szybową. – To bardzo ważne działanie, że teren ten już w całości jest w naszej gestii, bo to dopełnia obrazu tego wielkiego zadania, jakim jest utworzenie Lokalnego Centrum Tradycji oraz mieszkań w zabudowaniach Szybu Franciszek. Cieszę się, że mamy partnera, nam to umożliwia i pomaga w tym, aby osiągnąć ten cel rewitalizacyjny, bo obok Wielkiego Pieca Huty Pokój, jest to nasze największe zadanie w przyszłej kadencji – mówił podczas piątkowej (19.04) konferencji przy Szybie Franciszek prezydent Michał Pierończyk.

– Spółka Restrukturyzacji Kopalń jest posiadaczem prawie 3 tys. hektarów gruntów, które są wykorzystywane nie tylko w celach prowadzonej działalności likwidacyjnej, ale również mają stać się przyczynkiem do transformacji regionu. Dzisiejsze spotkanie to pierwsza darowizna, która została zaplanowana na ten rok. Spółka jest w trakcie negocjacji z samorządami. Na ,,stole” jest ponad 200 hektarów, którymi chcemy aktywować transformację regionu. Jesteśmy głównym donatorem terenów, które są terenami inwestycyjnymi. Będziemy je zagospodarowywać zarówno z samorządami, jak i komercyjnie – zapowiedział z kolei Jarosław Wieszołek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Lokalne Centrum Tradycji powstaje w dawnym budynku biurowym ,,Franciszka”. – Będzie ono połączeniem elementów tzw. living museum, centrum edukacji regionalnej oraz centrum integracji międzypokoleniowej – zaznacza wiceprezydent Aleksandra Skowronek. – W obiekcie powstanie ekspozycja stała o historii dzielnicy Ruda oraz Szybu Franciszek – dodaje. Utworzone w nim zostaną pomieszczenia poświęcone dziedzictwu – m.in. izba kapelmistrza, izba śląskiego master chefa, izba szycio, czy izba bajtla. Będzie można też odwiedzić zewnętrzny ogródek warzywny. Prace mają zakończyć się w grudniu tego roku. Pozostałe obiekty zostaną zaadaptowane na mieszkania komunalne i wspomagane.

– Centrum ma być wykonane w tym roku, a jeżeli chodzi o mieszkania, to 25 kwietnia, czyli w czwartek, mamy przygotowany projekt na sesję Rady Miasta, żeby skorzystać ze ścieżki przewidzianej w ustawie Lex Deweloper (Specustawa Mieszkaniowa – przyp. red.) o popieraniu inwestycji mieszkaniowych. Chcemy uzyskać zgodę Rady Miasta i później wydać pozwolenie na budowę. Planujemy w tym roku ogłosić przetarg na wykonawstwo, bo dokumentacja budowlana jest w dużej części gotowa. Myślę, że w ciągu 2-3 lat te mieszkania powinny być urządzone (...). Przewidujemy tutaj utworzenie ok. 40 mieszkań komunalnych oraz wspomaganych – mówi prezydent Michał Pierończyk. – Ten projekt zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ nie jest tylko projektem infrastrukturalnym, ale również ma tę otoczkę projektu miękkiego, projektu społecznego. Centrum Inicjatyw Lokalnych, które zostało zaplanowane, będzie łączyło w sobie nie tylko tradycję, ale również stworzy miejsce kontaktów mieszkańców Rudy Śląskiej. Ponadto planowane w sąsiedztwie inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym pozwolą na to, żeby ten teren aktywizować, żeby zmienić tę dzielnicę, a przez to zmienić również Rudę Śląską, położoną w centrum aglomeracji – podsumowuje Jarosław Wieszołek.

Koszt budowy Lokalnego Centrum Tradycji to ponad 2,7 mln zł. 1 mln zł pochodzi z wygranej w konkursie „Nasz zabytek”, zorganizowanym przez Fundację Most The Most, natomiast reszta funduszy to dofinansowanie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z kolei na budowę mieszkań wspomaganych w kwocie ponad 13 mln zł miasto będzie wnioskować o fundusze w ramach Zintegrowanych Funduszy Terytorialnych. Wkład własny miasta Ruda Śląska dla tej inwestycji ma wynieść prawie 2,5 mln zł. Z kolei budowa mieszkań komunalnych pochłonie ponad 9,4 mln zł, z czego 8 mln zł pochodzi z 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a 1,4 mln zł z wkładu własnego miasta.


Komentarze