Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Doszkol się w zawodzie

15-11-2018, 12:41 Joanna Oreł

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego istnieje w naszym mieście już od ponad 17 lat. Przez ten czas w zajęciach praktycznych, organizowanych przez CKPiDZ, uczestniczyło ponad 10 tys. osób. Jednak na tym nie koniec. Centrum organizuje kolejne kursy i planuje uruchomić następną pracownię. O tym wszystkim rozmawiamy z dyrektorem CKPiDZ, Janem Lomanią.

– Jak do tego doszło, że CKPiDZ powstało w Rudzie Śląskiej?
– Centrum Kształcenia Praktycznego utworzono w styczniu 2001 roku na bazie warsztatów szkolnych Zespołów Szkół Zawodowych z Rudy Śląskiej. W obecnej formie tzn. jako Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujemy od 1 września 2008 roku. Wtedy to doszło do połączenia CKP oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Naszym podstawowym zadaniem jest praktyczne przygotowanie młodzieży i dorosłych do zawodu. Kształcenie w formie pozaszkolnej ma charakter kursów doszkalających, kwalifikacyjnych i przekwalifikujących. W skład CKPiDZ wchodzą cztery warsztaty, rozlokowane w różnych dzielnicach naszego miasta. Przy ul. Hallera funkcjonuje warsztat mechaniczny, Regionalne Centrum Szkolenia Toyoty i warsztat fryzjersko-kosmetyczny. Przy ul. Planty Kowalskiego znajduje się Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, pracownie sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz nowoczesna pracownia elektryczna. Warsztat nr 3 ma z kolei swoją siedzibę przy ul. Tunkla 147. W jego skład wchodzą: serwis obsługi samochodów oraz kolejna pracownia elektryczna i pracownia budowlana. Natomiast warsztaty gastronomiczne mają swoje siedziby przy szkołach znajdujących się przy ul. Oświęcimskiej 90 oraz przy ulicy Glinianej 2.

– Istniejecie już od 17 lat. Co udało się osiągnąć przez ten czas?
– Naszym największym sukcesem niezmiennie są absolwenci Centrum, którzy dzięki, między innymi naszej pracy, są fachowcami w swojej dziedzinie. Jeżeli sukces można zobrazować cyframi to mamy ponad 10,5 tys. sukcesów, bo tylu uczniów ukończyło zajęcia praktyczne w naszej placówce. Dzięki naszej kadrze mamy bardzo wysoką średnią zdawalność egzaminów zawodowych. W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%. Kolejnym sukcesem było uzyskanie w 2005 roku akredytacji śląskiego kuratora oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Uważam, że sukcesem można również nazwać dynamiczny rozwój Ośrodka Doskonalenia Zawodowego. Rozpoczynając w 2002 roku organizację turnusów dokształcania młodocianych pracowników, podjęliśmy współpracę z czterema szkołami z Rudy Śląskiej. Obecnie na turnusy uczęszcza ponad 750 uczniów rocznie, skierowanych do naszej placówki z 20 szkół zarówno z naszego miasta, jak i z miast ościennych – takich jak Bytom, Chorzów, Mikołów, Pyskowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, czy Zabrze. CKPiDZ jest również dużym ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zakresie realizacji części praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Już od 14 lat przeprowadzamy egzaminy zawodowe w ponad 30 kwalifikacjach. Rocznie w trakcie dwóch sesji egzaminujemy około 400 osób. Niewątpliwie do sukcesów CKPiDZ zaliczyć należy także osiem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dwa z nich dotyczyły rozbudowy i przebudowy naszych budynków oraz doposażenia kilku z naszych pracowni. Celem pozostałych projektów było podniesienie lub potwierdzenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodzieży. Z projektów „Fachowiec w Zawodzie” oraz „Potwierdź, co potrafisz” skorzystało łącznie 400 osób. Zaś takie tytuły jak: „Smaki Europy”, „Przez kuchnię do Europy”, czy „Twój image, Twój sukces” z całą pewnością rozpoznawalne są przez wielu czytelników „WR”. Obecnie realizujemy projekt „Absolwent z atrakcyjnym zawodem”, który skierowany jest do młodzieży szkół zawodowych, branżowych I stopnia i techników z Rudy Śląskiej.

– Proszę powiedzieć nieco więcej o prowadzonych przez Państwa kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
– Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 2012 roku każdy zawód podzielony jest na kwalifikacje, co stwarza możliwości przekwalifikowania się lub zdobycia nowego zawodu. Jest to wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać jedną kwalifikację, pozwalającą zdobyć konkretne umiejętności. Każda osoba pełnoletnia, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, może uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny. Osoba, która ukończy KKZ i zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Na przykład zawód technik żywienia i usług gastronomicznych podzielono na dwie kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów oraz organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Osoba dorosła zainteresowana kształceniem w tym zawodzie może zapisać się na jeden kurs i uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub skończyć dwie kwalifikacje oraz w przypadku posiadania wykształcenia średniego uzyskać dyplom technika. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Ten nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy. Rocznie organizujemy od czterech do pięciu kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Od 2014 roku „przewinęło się” przez KKZ około 500 osób. Pełna lista KKZ znajduje się na naszej stronie internetowej. Wspomnę tylko, że koncentrujemy się głównie na zawodach: krawiec, kucharz, operator obrabiarek skrawających i elektryk. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się od lat kurs w kwalifikacji „Sporządzanie potraw i napojów”. Bardzo często uczestnikami tego kursu są osoby, które pracują już w zawodzie, ale brak im wiedzy teoretycznej, czy dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Poza tym zdobyte umiejętności pozwalają na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Jednym z najpopularniejszych ostatnio kursów jest także kurs w kwalifikacji „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”, czyli kurs w zawodzie krawiec. Pracodawcy z kolei poszukują absolwentów kursu operator obrabiarek CNC. Słuchacze tego kursu otrzymują oferty pracy jeszcze w trakcie trwania zajęć. Umiejętności nabyte w trakcie tego kursu cenione są u pracodawców, zarówno na rynku lokalnym oraz krajowym, jak i zagranicznym. Z kolei uczestnicy kursu skierowanego dla elektryków są naszymi najwierniejszymi słuchaczami. Duża grupa, która rozpoczyna swoją przygodę z KKZ w kwalifikacji „Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych”, uczestniczy potem w kursie „Montaż instalacji elektrycznych” i kończy swoją przygodę na kursie „Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych”, zdobywając na koniec dyplom technika.

– Czy obecnie można zapisać się na takie kursy?
– CKPiDZ prowadzi aktualnie trzy kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach: krawiec, kucharz i elektryk w kwalifikacji E07. Oprócz tego trwa nabór na kolejne kursy np. w zawodzie operator obrabiarek CNC oraz krawiec. Można dopisać się jeszcze do kursu dla elektryków w kwalifikacji E08. Na każdy z kursów uczęszcza od 20 do 30 osób. Zajęcia teoretyczne w ramach danego kurs są wspólne dla wszystkich uczestników i odbywają się najczęściej w piątki od godziny 15.30. Natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w dwóch mniejszych grupach i są prowadzone w soboty od rana lub, jeżeli uczestnicy zgłoszą taką potrzebę, jedna z grup ma zorganizowane zajęcia w trakcie tygodnia w godzinach popołudniowych. Długość kursu zależy od rodzaju kwalifikacji i wynosi od pół do jednego roku, a w harmonogramie uwzględnione są ferie, wakacje i przerwy świąteczne.

– Pomówmy jeszcze o zapleczu technicznym CKPiDZ.
– Kształcimy w nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej. W bieżącym roku w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE „Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” zmodernizowano i wyposażono pięć pracowni do praktycznej nauki zawodu. Są to: pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownie fryzjersko-kosmetyczne, pracownia gastronomiczna, symulacyjna pracownia sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz pracownie elektryczne. Całkowita wartość projektu to ponad 1 mln 777 tys. zł. Pracownia komputerowego programowania obrabiarek CNC jest wyposażona w 11 stacji graficznych, na których zostało zainstalowane profesjonalne oprogramowanie. Dzięki powyższemu oprogramowaniu uczniowie uczą się programowania obrabiarek do toczenia, frezowania, tworzenia rysunku CAD i przetwarzaniu go na program maszynowy. Poza tym hala obrabiarek wzbogaciła się o dwie nowe obrabiarki sterowane numerycznie – tzn. tokarkę i centrum obróbkowe oraz cztery nowe obrabiarki konwencjonalne. Natomiast pracownia gastronomiczna wyposażona jest w siedem samodzielnych stanowisk pracy do sporządzania potraw i napojów. Każde stanowisko dysponuje własnym stołem produkcyjnym, trzonem kuchennym z piekarnikiem, ladą chłodniczą, zlewozmywakiem i niezbędnym sprzętem gastronomicznym. Pracownia przystosowana jest również do prowadzenia kursów takich jak barman czy barista. Wyposażenia, które znajduje się w pracowni fryzjersko-kosmetycznej, może z kolei pozazdrościć niejeden właściciel profesjonalnego salonu tej samej branży. Najnowocześniejszy aparat do tlenoterapii wykorzystywany w pielęgnacji włosów i skóry, mikro kamera służąca do profesjonalnej diagnostyki stanu skóry i włosów, nożyczki na gorąco do strzyżenia i pielęgnacji włosów to tylko niektóre elementy wyposażenia, które pozyskaliśmy w ramach projektu. Pracownia elektryczno-elektroniczna wzbogaciła się z kolei m.in. o nowe stoły ćwiczeniowo-montażowe, mierniki elektryczne, lutownice, stacje lutownicze, narzędzia elektromonterskie, mierniki do pomiaru uziemienia, oscyloskopy oraz tablice montażowe. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni do sprzedaży hurtowej i detalicznej placówka nasza mogła rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek, tj.: magazynier-logistyk.

– A jakie są dalsze plany Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego?
– Planuję rozszerzenie działalności placówki o pracownię, pozwalającą uzyskać w CKPiDZ dodatkowe uprawnienia w zakresie spawalnictwa. Gwarancją świadczonych usług będzie bezpośredni merytoryczny nadzór Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz zezwolenia na szkolenie i egzaminowanie spawaczy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Pracownia będzie wyposażona w nowoczesne stanowiska do spawania metodami MAG/MIG oraz TIG. Kursant po pozytywnym egzaminie końcowym będzie mógł otrzymać książeczkę spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza, sygnowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz certyfikat spawacza.


Komentarze