Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Dokumentacja przebudowy rudzkiego rynku gotowa

26-03-2024, 14:55 admin

Znane są już dokładne założenia przebudowy placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Powstała dokumentacja inwestycji, która realizuje założenia koncepcji opracowanej z udziałem mieszkańców. Zakłada ona m.in. rozszczelnienie betonowej nawierzchni, zazielenienie, retencję wód deszczowych oraz budowę pawilonów gastronomicznych.

Uczynienie z rynku przestrzeni zielonej i bardziej przyjaznej mieszkańcom to jeden z priorytetów mojej prezydentury. Systematycznie stawiamy kolejne kroki na drodze do realizacji tego celu – mówi prezydent Michał Pierończyk. - Teraz kluczowe będzie zapewnienie finansowania inwestycji, a mówimy o około 8 mln zł. Jak zwykle będziemy analizować wszelkie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych – dodaje.

W tej chwili największym problemem placu Jana Pawła II jest jego „betonoza”. Brak cienia i duże nasłonecznienie sprawiają, że miejsce to jest wyspą ciepła w centrum miasta. Dodatkowo wadą tego miejsca są brak zieleni oraz ograniczenia w funkcjonowaniu ogródków gastronomicznych.

Dokumentacja projektowa zakłada ograniczenie powierzchni utwardzonej o ponad 1300 m2 na rzecz powierzchni biologicznie czynnej i nawierzchni przepuszczalnej. Wydzielone zostaną 4 strefy: zieleni, rekreacji i wypoczynku, gastronomiczna oraz strefa umożliwiająca organizację imprez okolicznościowych.

W efekcie przestrzeń rynku ma być przyjazna oraz atrakcyjna. – Nie można także zapominać o aspekcie ekologicznym. Sucha i nagrzana nawierzchnia przyczynia się do zwiększenia odziaływania pyłu i innych szkodliwych substancji. Ograniczając powierzchnię takiej przestrzeni można poprawić jakość powietrza. Ponadto nowe zagospodarowanie rynku – na co liczymy - pozwoli ożywić tę część miasta – wylicza Michał Pierończyk.

Zlikwidowana zostanie nieczynna, centralnie usytuowana fontanna. Wprowadzone zostaną dwie główne osie widokowe i komunikacyjne. Na kierunku wschód – zachód będą to równoległe pasy zielonych rabat, szpalerów drzew i ciągów pieszych. Na kierunku północ – południe zaplanowano główny ciąg pieszy, prowadzący między szpalerami i rabatami od czynnej fontanny do wejścia do Urzędu Miasta.

W południowej części rynku, wzdłuż zielonej skarpy zaprojektowano strefę gastronomiczną i rekreacyjną. Po obu stronach wspomnianej fontanny powstaną pawilony gastronomiczne z ogródkami zewnętrznymi. Oba budynki będą częściowo przeszklone na całej wysokości. W pawilonach zlokalizowane będą również publiczne toalety.

Równolegle do pawilonów przebiegać będzie główny szpaler drzew, z siedziskami i trawnikami pomiędzy nimi. W centralnej części rynku znajdować się będzie plac z okresową retencją wody, gdzie latem czynne będą kurtyny wodne.

Odnowiony zostanie basen czynnej fontanny oraz przyległe do niej schody terenowe. Dostęp do placu osobom z niepełnosprawnościami ułatwią dwie pochylnie, prowadzące do strefy gastronomicznej od strony ul. Piotra Niedurnego i od strony kościoła pw. św. Pawła. W ramach przebudowy rynku powstanie także zbiornik retencyjny wraz z systemem nawadniania zieleni.

Przypomnijmy, że koncepcja nowego zagospodarowania placu Jana Pawła II, na podstawie której powstała dokumentacja projektowa, została w pierwszym kwartale ubiegłego roku poddana konsultacjom z mieszkańcami, a jej ostateczna wersja uwzględnia część przekazanych wówczas sugestii. – Wypracowane założenia zachowują równowagę między różnymi funkcjami tej przestrzeni i różnymi oczekiwaniami mieszkańców, a także uwzględniają ograniczenia infrastrukturalne – podkreśla prezydent Pierończyk.

Wnioskowane podczas konsultacji rozwiązania, które zostaną wdrożone, to m.in. elementy architektury nawiązującej do dziedzictwa miasta i jego śląskości, ozdobny napis – punkt pamiątkowych fotografii, miejsce do organizacji wystaw i galerii plenerowych, a także miejsce na bożonarodzeniową choinkę.

Obecny wygląd placu Jana Pawła II jest wynikiem jego przebudowy, która miała miejsce w latach 2009-2010. To wtedy zdecydowano, że w części parkowa przestrzeń zostanie zastąpiona w zdecydowanej większości płytami i kostką betonową.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze


06-04-2024, 09:47
Rodowity Rudzianin napisał(a):

Gdzieś we Włoszech, bodajże w Bergamo, są przy samym centrum niewielkie place. Pod ich całą powierzchnią znajdują się wielopoziomowe parkingi, zupełnie niewidoczne dla przechodniów. Na górze park, drzewa, zieleń, ogródki gastronomiczne. To samo w Hiszpanii w San Sebastian. Widziałem jak taki parking robią w centrum Madrytu. Tak, opisana wyżej koncepcja jest super, ale do tego dołóżcie 3 poziomy parkingu pod ziemią. Nie stać nas po europejsku? No to chyba nie jesteśmy w Europie. Po to wybieramy władze samorządowe aby, skoro nie da się wewnętrznymi środkami gminy, pozyskiwali środki z innych źródeł. A jak do tej pory to ta nasza Ruda Śląska na tle sąsiednich miast wygląda po prostu biednie, szaro...

27-03-2024, 15:54
Hokej napisał(a):

Niech lepiej zrobią parking dla przyjezdnych do urzędu miasta i pracowników bo osiedle przy objazdowej i nie tylko jest tak oblegane że mieszkańcy nie mają gdzie parkować pod własnym blokiem.