Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

„Dobry Start” dla 15 tys. uczniów

29-06-2018, 13:46 admin

Blisko 15 tys. uczniów z Rudy Śląskiej może skorzystać z programu „Dobry Start”. Zgodnie z jego założeniami rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na opłaty i zakupy związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia oraz uczniowie niepełnosprawni do ukończenia 24. roku życia. 1 lipca ruszy elektroniczny nabór wniosków. Z kolei wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia br. w wyznaczonych punktach w mieście. W Rudzie Śląskiej realizacją programu „Dobry Start” będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Świadczenie w ramach programu „Dobry Start” przysługiwać będzie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Wypłacane będzie jednorazowo w wysokości 300 zł na dziecko, według miejsca zamieszkania dziecka lub osoby uczącej się. O wypłatę świadczenia będą mogli ubiegać się rodzice, opiekunowie, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby uczące się. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych czy odzieży na nowy rok szkolny.

Już od 1 lipca będzie można złożyć wniosek droga elektroniczną, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl lub banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Z kolei od 1 sierpnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków papierowych. - Chcąc zapewnić mieszkańcom odpowiednie warunki, a także aby uniknąć kolejek, przyjmowanie wniosków będzie odbywało się zarówno w siedzibie Ośrodka, jak i w 7 sekcjach pracowników socjalnych działających na terenie miasta oraz w magistracie – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - Odpowiednie druki o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” dostępne będą po 20 lipca br. – dodaje dyrektor. Wnioski będzie można pobrać w siedzibach pracowników socjalnych, w godzinach pracy sekcji, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20, na stronie internetowej MOPS: www.mops.rsl.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl.

- Czas na złożenie wniosku upływa 30 listopada br. Świadczenie zostanie wypłacone do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku – wyjaśnia Krystian Morys. - W przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września br. - dodaje.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze