Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

„Dobry start”

29-06-2020, 13:10 admin

Od 1 lipca br. elektronicznie, a od 1 sierpnia w formie papierowej będzie można składać wnioski o świadczenie „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021. Ich przyjmowanie potrwa do końca listopada. - W związku z trwającą epidemią prosimy, aby w miarę możliwości składać wnioski za pośrednictwem platformy elektronicznej – mówi Karina Kaczyńska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rudzki MOPS apeluje również o zakładanie bezpłatnych rachunków bankowych.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 roku za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, a także poprzez bankowość elektroniczną. Natomiast od 1 sierpnia br. wniosek można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej lub listownie. Druki będą dostępne w siedzibie MOPS przy ul. Markowej 20 w pokoju nr 5 po 20 lipca, a także na stronach: http://www.mops.rsl.pl oraz http://www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnienie wniosku w części dotyczącej adresu siedziby szkoły, do której uczęszczać będzie dziecko w roku szkolnym 2020/2021 – apeluje Karina Kaczyńska. Ostateczny termin złożenia wniosku na świadczenie z programu „Dobry start” upływa 30 listopada 2020 roku, natomiast jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. W przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu br. ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do 30 września br.

Rudzki MOPS apeluje również o niezwłoczne założenie rachunków bankowych. W celu założenia bezpłatnych rachunków bankowych (do których wydawane są karty przedpłacone) za pośrednictwem MOPS należy skontaktować się telefonicznie pod numer 32 344 03 23 wew. 340 z Działem Techniczno-Gospodarczym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Osoby nieposiadające telefonów mogą skorzystać z aparatu znajdującego się na stanowisku informacyjnym ze skrzynką podawczą, przy wejściu głównym do budynku (ul. Markowej 20, Ruda Śląska - Nowy Bytom). Podniesienie słuchawki łączy bezpośrednio z centralą.

Przypomnijmy, że „Dobry start” to program, w ramach którego na każde dziecko przyznawane jest 300 złotych w celu zakupu wyprawki szkolnej. Funkcjonuje od 2018 roku i przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub samym osobom uczącym się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową, prawem do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą), bez względu na wysokość dochodu. Świadczenie obejmuje dzieci uczące się w szkole do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia. Dotyczy to również dzieci, które w roku bieżącym ukończą wiek uprawniający do otrzymania świadczenia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021. Od początku jego funkcjonowania na realizację przeznaczono prawie 2,7 mld zł. W ubiegłym roku programem objęto ok. 4,5 mln uczniów, co kosztowało 1,35 mld zł. W tym roku w budżecie państwa zarezerwowano na ten cel 1,42 mld zł. W 2018 r. w Rudzie Śląskiej ze świadczenia 300+ skorzystało 14 957 dzieci, a w 2019 r. było to 15 347 uczniów (i osób uczących się). Warto dodać, że od ubiegłego roku świadczenie jest wypłacane również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.

Trzeba zaznaczyć, że okres 2019/2021 dotyczący świadczenia wychowawczego (tzw. Rodzina 500+) trwa do 31 maja 2021 roku. W związku z tym wnioski o jego kontynuację należy składać dopiero na początku przyszłego roku.

Foto: Pixabay


Komentarze