Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Dbamy o naszych pacjentów

01-03-2023, 08:52 admin

Problemy kadrowe i finansowe to bolączki szpitali w całej Polsce, również Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Sytuacja nie jest kolorowa, ale zarząd szpitala robi wszystko, by opieka nad pacjentem była na najwyższym poziomie, a w przypadku zawieszenia prac danego oddziału, pacjenci trafiali pod opiekę placówek, z którymi są podpisane umowy. O burzliwej dyskusji wokół OIOMU, zmianach na Izbie Przyjęć oraz doposażaniu szpitala w niezbędny sprzęt rozmawiamy z Ewą Krych – prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

– W ostatnich tygodniach wiele było zamieszania i dyskusji wokół OIOMU? Czy znamy już datę wznowienia pracy tego oddziału?
– Świadczenia z zakresu znieczuleń i konsultacji są realizowane, natomiast pomimo przeprowadzonej procedury konkursowej i zawartych umów nie udało się w pełni zabezpieczyć udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie Oddziału Intensywnej Terapii. Wszczęliśmy procedurę konkursową na zabezpieczenie pracy tego oddziału. Po jej rozstrzygnięciu i podpisaniu umów oddział wznowi swoją działalność. Zamieszanie było niepotrzebne, ponieważ staramy się na bieżąco informować o naszych poczynaniach. Być może wynikło ono z krążących różnych wersji, dlatego powtarzam, że aktywnie działamy w tym kierunku, by funkcjonowanie Oddziału Intensywnej Terapii wróciło do normy.

– Jest Pani ostrożna w podawaniu konkretnych dat…
– Unikamy podawania dat, ponieważ, jak sami widzieliśmy, często prowadzi to do wielu nieporozumień. Dopiero w momencie podpisania umów i zakończenia procedury konkursowej jesteśmy w stanie podać konkretne informacje dotyczące terminu. Do tej pory próby rozstrzygnięcia konkursów zakończyły się niepowodzeniem, stąd nie mogliśmy przekazać Państwu jednoznacznego komunikatu. Niestety wiele aspektów przeprowadzania procedur konkursowych, jak np. problemy finansowe, nie zależy od nas i nie dotyczy tylko naszego szpitala. Kwestia podpisywania umów z lekarzami to problem, z którym borykają się placówki medyczne w całym kraju. Z mojej strony mogę jednak zapewnić, że zależy nam na pozytywnym i jak najszybszym zakończeniu tej sprawy.

– Pacjenci nie muszą się obawiać, mają zapewnioną opiekę?
– Oczywiście nie jest tak, że pacjentów wymagających pomocy na oddziałach, które obecnie nie działają w pełnym zakresie, odsyłamy z kwitkiem. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zatroszczyć się o zdrowie naszych pacjentów. Kiedy z jakiegoś powodu (np. braków kadrowych) nie jesteśmy w stanie udzielić pomocy danej osobie, przetransportowujemy ją do innych placówek, z którymi mamy podpisane umowy na świadczenie usług. Zgodnie z hasłem przewodnim naszego szpitala, jesteśmy z pacjentem od jego narodzin do późnej starości. Naszym priorytetem jest życie i zdrowie naszych pacjentów oraz zapewnienie im należytej opieki. Choć na ten moment nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnego funkcjonowania niektórych oddziałów, to dokładamy wszelkich starań, by ulepszyć to, co jest w naszej mocy. Stąd wieści o niedawno zakupionych przez nas inkubatorach czy nabyciu nowoczesnego tomografu komputerowego całego ciała.

– O sprzęcie porozmawiamy za chwilę, chciałabym dopytać o oddział neurologiczny, z pododdziałem udarowym.
– Oddział Neurologiczny działa w pełnym zakresie i nieprzerwanie udziela świadczeń zdrowotnych. Jedyne ograniczenia, z jakimi się zmagamy, dotyczą Pododdziału Udarowego i są one związane z kadrowymi brakami w podwójnej obsadzie dyżurowej lekarzy, która jest wymagana przez NFZ. Oczywiście przyjęcia pacjentów ostroudarowych są realizowane, jednak owe przyjęcia uzależnione są od możliwości kadrowych szpitala. Podobnie jak w przypadku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wszczęliśmy procedury konkursowe mające na celu rozwiązać problemy kadrowe na wymienionych oddziałach.

– Inne oddziały funkcjonują normalnie?
– Pozostałe oddziały w tej chwili funkcjonują bez zmian. Przywrócony został także poprzedni stan odwiedzin. W razie jakichkolwiek zmian będziemy na bieżąco informować, jednak przede wszystkim chcemy się skupić na leczeniu, które w końcu jest głównym celem działalności szpitala.

– Na stronach szpitala pojawiła się informacja o zmianach na Izbie Przyjęć. Trzeba jasno podkreślić, że pacjenci mylą ją z SOR-em. Czego te zmiany dotyczą?
– Wprowadziliśmy zmiany konieczne do usprawnienia naszej pracy, a także do rozwiania wątpliwości dotyczących specyfiki funkcjonowania Izby Przyjęć. Izba Przyjęć i SOR zbyt często traktowane są przez pacjentów jako jedność – mimo kilku podobieństw, są to dwie różne rzeczy, stąd też odmienny sposób ich działania. Izba Przyjęć to miejsce, do którego udają się pacjenci w trybie planowym (w celu hospitalizacji), osoby posiadające skierowanie, osoby przywiezione przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz pacjenci bez skierowania, którzy są w bezpośrednim zagrożeniu utraty życia lub zdrowia (np. złe samopoczucie po zażyciu leków, nieustające dolegliwości w danym dniu, subiektywne zagrożenie życia lub zdrowia). SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) to z kolei miejsce udzielania doraźnej pomocy medycznej w celu uratowania życia lub zdrowia. Do tego miejsca trafiają pacjenci bez skierowania lub w wyniku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, tj. wypadku, urazu lub zatrucia. Także nagłe pogorszenie chorób przewlekłych powinno skłonić do udania się na SOR. Warto zaznaczyć, że pacjentowi przysługuje całodobowa opieka zdrowotna lekarza POZ i to tam powinien w pierwszej kolejności się udać. Od godz. 8 do 18 pomocy należy szukać u lekarza rodzinnego w poradni, natomiast od godz. 18 do 8 można ją znaleźć w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (NiŚOZ), która w Rudzie Śląskiej znajduje się przy ulicy W. Lipa 2. Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej szpitala, na której można znaleźć wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Izby Przyjęć, a także zasad działania systemu TRIAGE. Materiały informacyjne znajdują się również w samej placówce. Kierownik Izby Przyjęć, lek. med. Justyna Klecz-Cichoń, wraz z zespołem opracowała nowy regulamin Izby Przyjęć, w związku z czym rozszerzony został także system TRIAGE – dotychczas przewidywał on trzy kategorie oceny stanu zdrowia, obecnie wyróżniamy pięć kolorów, które w zależności od stanu zdrowia pacjenta, są przydzielane podczas pomiarów podstawowych parametrów życiowych.

– Szpital zyskał w ostatnich dniach nowy tomograf, ma też nowe inkubatory, o których Pani wspomniała…
– Mimo pewnych ograniczeń, staramy się ciągle ulepszać naszą działalność i podnosić jakość sprzętu, z którego korzystają nasi pacjenci. Stąd zakup nowego tomografu czy inkubatorów. Jesteśmy także wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy wspierają nas swoimi hojnymi darami. Mimo problemów finansowych, z którymi zmaga się wiele szpitali w naszym kraju, staramy się jak możemy, by poprawić pracę szpitala i zwiększyć komfort leczenia naszych pacjentów. Z naszej strony pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by pozytywnie rozwiązać bieżące problemy.

 

 

 


Komentarze