Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Czysto i bezpiecznie

23-06-2020, 12:36 Joanna Oreł

Z powodu epidemii koronawirusa pod koniec marca wprowadzono zakaz korzystania z placów zabaw, choć władze Rudy Śląskiej zdecydowały się na ten krok już wcześniej. Ponownie miejsca do zabaw dla dzieci zostały otwarte na początku czerwca wraz z kolejnym etapem znoszenia obostrzeń. Wówczas też spółdzielnie rozpoczęły w Rudzie Śląskiej coroczną akcję wymiany piasku w piaskownicach.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza blisko 70 placami zabaw w Rudzie Śląskiej. Otwarte są prawie wszystkie z nich, poza tymi gdzie trwają jeszcze prace. – Piasek jest w większości wymieniony lub w trakcie wymieniania. W zasobach administracji nr 1, 2, 3, 6 jest wymieniony, a w pozostałych administracjach jest w trakcie wymieniania. Obecnie korzystanie z placów zabaw jest bezpieczne, jednakże najwięcej zależy od korzystających z nich osób i ich odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa swoich dzieci – mówi Gabriela Lutomska, kierownik Działu Organizacji i Samorządu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Nadmieniamy, że jeżeli będą jakiekolwiek obostrzenia lub inne wytyczne rządu RP w tym zakresie, spółdzielnia natychmiast dostosuje się do nich – dodaje.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” postanowiła z kolei opróżnić 27 piaskownic w momencie zamykania placów zabaw (dokładnie na przełomie marca i kwietnia). – Po uzyskaniu informacji w dniu 25.05.2020 r. ze strony prezesa Rady Ministrów o terminie otwarcia placów zabaw od dnia 30.05.20 r., został zamówiony nowy piasek z atestem. Uzupełnienie piaskownic odbyło się w terminie 02.06.-05.06.2020 r. – tłumaczy Marzena Sakiewicz, inspektor rejonu ds. eksploatacji GSM ,,Nasz Dom”.

Także piaskownice na osiedlach zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS zostały już wyczyszczone i pojawił się w nich nowy piasek. Na tym jednak nie koniec. – Z uwagi na panujący w kraju stan epidemii i zamknięcie placów zabaw, prace związane z wymianą piasku i naprawą urządzeń zabawowych na terenach parków i zieleńców zarządzanych przez spółkę, na których znajduje się 17 sztuk piaskownic, rozpoczęły się w połowie maja. Ich zakończenie przewiduje się najpóźniej do dnia 26.06.2020 r. – zapowiada Krzysztof Mikołajczak, specjalista z MPGM TBS Sp. z o.o.

MGSM Perspektywa także nie kończy swoich działań na wymianie piasku. – Nasza spółdzielnia wymienia piasek we wszystkich piaskownicach znajdujących się w naszych zasobach w miesiącu bieżącym tj. czerwcu – po tym, jak place zabaw zostały ponownie otwarte. Aby zachować rygor sanitarny, wszystkie piaskownice dodatkowo poddawane są dokładnej dezynfekcji – mówi Katarzyna Szczykutowicz, kierownik Działu Kontroli i Analiz MGSM Perspektywa.


Komentarze