Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

„Czwórka” z historią

14-05-2019, 10:57 Joanna Oreł

Początkowo uczyło się tutaj 91 dzieci, a obecnie jest ich ok. 300. Przez 140 lat Szkoła Podstawowa nr 4 w Czarnym Lesie wychowała ok. 10 tys. uczniów oraz zmieniła się nie do poznania, zarówno jeżeli chodzi o sam budynek, jak i funkcjonowanie placówki. W piątek (10.05) podczas jubileuszu podsumowano ten czas i przedstawiono, czym obecnie żyje szkoła.

Historia SP nr 4 sięga końcówki XIX wieku, kiedy to powstała Katolicka Szkoła Elementarna, w ramach której utworzono tylko jedną klasę z tylko jednym nauczycielem. Po latach historycznej zawieruchy w latach 1969/71 dokonano modernizacji budynku szkolnego oraz dobudowano jedno skrzydło. Natomiast w 1987 roku szkole nadano imię Józefa Lompy i wręczono sztandar. – Szkoła od swego zarania zawsze miała na uwadze nie tylko rzetelne wykształcenie dzieci, ale również za zadanie stawiała sobie działalność wychowawczą i opiekuńczą. Było to ważne, tym bardziej że była ona jedyną placówką wychowawczo-opiekuńczą w Czarnym Lesie, toteż zawsze prowadziła działalność integrującą całe środowisko czarnoleśne oraz współpracowała z instytucjami i organizacjami mającymi na celu służenie dobru dziecka – podkreśla Grażyna Kukiełka, dyrektorka SP nr 4.

By tak było, szkoła przeszła szereg remontów m.in. w ostatnich dekadach. W latach 2005-2006 z powodu szkód górniczych budynek przeszedł gruntowną modernizację. W roku szkolnym 2008/2009, kiedy to właśnie Grażyna Kukiełka została dyrektorką szkoły, przyszedł czas na kolejne remonty, w tym m.in. toalet. Pojawiły się również plany wybudowania długo wyczekiwanej sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Ta została otwarta we wrześniu 2011 roku. Natomiast trzy lata później, odpowiadając na potrzeby rodziców, część budynku szkoły została wydzielona i przystosowana do potrzeb przedszkolaków. Obecnie jest ich około dwudziestu. Ponadto w tym czasie odbyła się termomodernizacja i wykonano oświetlenie frontowej ściany budynku SP nr 4. Oprócz przedszkolaków obecnie do szkoły uczęszcza 302 uczniów, którzy edukują się w 10 salach lekcyjnych, a nad którymi opiekę sprawuje 46 nauczycieli.

Jednak na nauce przedmiotów obowiązkowych się nie kończy. W szkole realizowany jest m.in. program „Posiłek w szkole i w domu”, „Aktywna tablica”, a także „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zajęcia „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową” oraz projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie”. Placówka współpracuje również ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” oraz z Akademią Przyszłości (w ramach Stowarzyszenia „Wiosna”). Uczniowie oraz nauczyciele SP nr 4 kultywują ponadto nie tylko miłość do swojej małej ojczyzny, ale i kraju. W ramach tego m.in. utworzono „żywą flagę” oraz kotyliony, a także przyłączono się do „Rekordu dla Niepodległej”. Za te zaangażowanie w 2012 roku uczniowie zostali zaproszenie na spotkanie z prezydentem RP.

To wszystko podsumowano podczas piątkowej uroczystości w szkole, w trakcie której radna sejmiku województwa śląskiego, Urszula Koszutska wręczyła placówce odznakę za zasługi dla województwa śląskiego. – Żeby dobrze przejść życie, należy podejmować decyzje. Jednak często dopiero po czasie okazuje się, czy były to decyzje słuszne, czy też nie. O tym, że szkoła spełnia trzy podstawowe obowiązki, wszyscy wiemy. To edukacja, opieka i wychowanie. Ale też wszyscy wiemy, co głosił św. Jan Paweł II – troska i dobro o wychowanie dziecka są podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. I myślę, że dziś, w tak piękny jubileusz, można powiedzieć, że decyzja sprzed 140 lat była słuszna i trafna, a sprawdzian ze stosunku człowieka do człowieka zdaliśmy wszyscy wzorowo – mówiła podczas jubileuszu wiceprezydent miasta, Anna Krzysteczko.


Komentarze