Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Czterech zainteresowanych wykonawców

13-04-2022, 10:02 Joanna Oreł

Cztery oferty zostały złożone w ogłoszonym przez miasto przetargu na przebudowę ulicy Wolności w Rudzie. Kolejnym krokiem w kierunku wyłonienia ostatecznego wykonawcy będzie aukcja elektroniczna. Następnie, po zawarciu umowy, będzie on miał do 20 miesięcy na zakończenie prac.

Dzięki przebudowie ulicy Wolności ma się poprawić komfort jazdy tą drogą oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W tym celu wymieniona zostanie konstrukcja drogi, a jej geometria skorygowana. Podróż tą drogą będzie płynniejsza także za sprawą likwidacji elementów nieużywanej już linii tramwajowej. Dużą zmianą ma być również budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, 1 Maja i Zabrzańskiej (typu turbinowego z sygnalizacją świetlną). Ponadto powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Przy okazji robót wydzielone zostaną osobne ciągi dla samochodów, rowerzystów i pieszych. Do tego dochodzi budowa nowego oświetlenia ledowego, rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa kanału technologicznego oraz przebudowa sieci energetycznej. Dodatkowa sygnalizacja świetlna zostanie zainstalowana na skrzyżowaniu ulic Wolności, Kościelnej i Wieniawskiego. W planach jest też utworzenie miejsc postojowych.

Przebudowa obejmie ulicę Wolności na całej jej długości. Przetarg na wykonanie tego zadania został ogłoszony przez miasto 23 lutego. Zainteresowani oferenci mieli czas na składanie swoich propozycji do 28 marca. Zgłoszone zostały cztery oferty. – Najtańsza z zaproponowanych przez wykonawców cen to około 59 mln zł, a najdroższa opiewa na kwotę ponad 73,5 mln zł. Nic nie jest jednak jeszcze przesądzone. Teraz będziemy bowiem badać złożone dokumenty, a w następnym etapie przewidzieliśmy aukcję elektroniczną. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się uzyskać korzystną dla miasta cenę – zapowiada Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.

Wybrany wykonawca będzie miał do 20 miesięcy na zakończenie prac (od momentu podpisania umowy). – Do tego terminu nie będziemy wliczać okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), choć nie wprowadzamy zakazu kontynuowania robót w tym czasie. Roboty prowadzone zimą nie będą mogły jednak spowodować pogorszenia ich jakości, czy niezgodności z technologią i normami – podkreśla wiceprezydent Mejer.

Na realizację zadania miasto uzyskało 12,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Komentarze