Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Człowiek wobec zmian

16-11-2017, 12:08 Joanna Oreł

W Rudzie Śląskiej odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem „Człowiek wobec zmian na rynku pracy XXI”. Było to forum wymiany myśli i doświadczeń na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Za sprawą Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej oraz Uniwersytetu SWPS w jednym miejscu, czyli w Centrum Biznesowym Adria, spotkali się pracodawcy, instytucje otoczenia biznesu, czy przedstawiciele świata naukowego oraz powiatowych urzędów pracy.

Punktem wyjścia do zorganizowania konferencji były badania przeprowadzone na przedstawicielach różnych generacji mieszkańców Rudy Śląskiej. – Konferencja powstała ze względu na zmiany, które zachodzą na rynku pracy. Z jednej strony są to zmiany demograficzne, które mają wpływ na różnice pokoleniowe, a z drugiej strony obserwujemy sytuację niedoboru pracowników i coraz większe braki pracownicze. Zwłaszcza jeżeli chodzi o fachowców – wyjaśnia Beata Płaczek, zastępca dyrektora PUP-u. – Badania przeprowadzaliśmy na kilku płaszczyznach – wśród osób bezrobotnych, ale i osób pracujących. Mieliśmy ponadto cztery zasadnicze grupy wiekowe. Te badania wykazały pewne i podobieństwa, i też różnice, jeżeli chodzi o funkcjonowanie osób różnych generacji we współczesnych organizacjach na współczesnym rynku pracy – wyjaśnia dr hab. Rafał Muster, socjolog Uniwersytetu Śląskiego.

W ramach czwartkowej (16.11) konferencji wśród licznych prelekcji dyskutowano m.in. właśnie na ten temat, a wykłady były okazją do spojrzenia na oczekiwania względem rynku pracy z różnorakich perspektyw – zarówno pracodawców, pracowników, jak i osób bezrobotnych.


Komentarze