Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Coraz bliżej do Stacji Biblioteka

17-01-2018, 10:46 Joanna Oreł

Prace przy przebudowie budowy dworca kolejowego w Chebziu na centralę Miejskiej Biblioteki Publicznej idą pełną parą. Stacja Biblioteka, bo tak się nazywa przedsięwzięcie, ma być gotowa w październiku, czyli dokładnie po roku od rozpoczęcia prac.

Można stwierdzić, że budynek jeszcze „nie wygląda”, ale tak naprawdę wiele już wydarzyło się w środku. Po przeglądzie stanu technicznego okazało się, że przed wykonawcą będzie kilka wyzwań. – Chodzi głównie o spróchniałe elementy konstrukcyjne dachów i ścian, wykonane z drewna, które udało się już w dużej części wymienić lub zastąpić. Mamy też za sobą całe mnóstwo robót rozbiórkowych, z których na szczególną uwagę zasługują wszystkie posadzki i podkłady, głównie widoczne i zarazem uciążliwe w hali dworcowej, która przez cały czas pełni funkcję dojścia do peronu – tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM Ruda Śląska.

Obecnie prace prowadzone są zarówno wewnątrz budynku, jak i dookoła. – Realizowane są już stopy fundamentowe pod konstrukcję antresoli w nawach bocznych hali. Istotnym elementem warunkującym wykonywanie robót wewnętrznych jest docelowe pokrycie dachu, a to z kolei uzależnione jest dokończeniem naprawy elementów konstrukcji dachowej i poszycia z desek. Na całość oczywiście mają wpływ warunki pogodowe – wylicza Janik. – Przystosowanie dworca do nowej siedziby biblioteki wymagać będzie oczywiście wykonania wszystkich instalacji, docieplenia stropodachów, nowych posadzek, nowej stolarki okiennej i drzwiowej a na dodatek przewidzieliśmy również renowację elewacji i zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie – dodaje.

Przypomnijmy, że docelowo do budynku dworca kolejowego z Wirku przeniesiona zostanie centrala Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tym celu w głównej hali budynku dworca powstanie stalowa antresola ze szklaną balustradą, gdzie zlokalizowane zostaną regały biblioteczne oraz będzie się mieścić czytelnia. Na końcu holu głównego wydzielona zostanie przestrzeń pod wypożyczalnię, tam też będzie się znajdowało wejście na antresolę. Ponadto projekt przebudowy dworca zakłada utworzenie sali animacyjnej. Na miejscu znajdzie się także tzw. bibliogród, gdzie w otoczeniu zieleni będzie można usiąść, odpocząć i poczytać książkę. Równocześnie budynek cały czas będzie pełnił pierwotną funkcję dworca kolejowego. Tych wszystkich zmian możemy spodziewać się pod koniec roku. – Zgodnie z umową roboty budowlane powinny się zakończyć w październiku br. Pomimo niespodzianek związanych z robotami odkrywkowymi nie mamy sygnałów ze strony wykonawcy, że termin ten może być zagrożony – podsumowuje Piotr Janik.


Komentarze


17-01-2018, 10:49
Marion napisał(a):

Taka inicjatywa jest chwalebna.