Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Co dalej z władzą w mieście?

21-06-2022, 10:46 Joanna Oreł

Według zapisów ustawy o samorządzie gminnym w przypadku śmierci prezydenta miasta jego obowiązki przejmuje pierwszy zastępca prezydenta. Pełni je do momentu, kiedy w mieście powołany zostanie komisarz wyborczy. Leży to w kompetencjach premiera na wniosek wojewody śląskiego.

Komisarz wyborczy w ciągu 14 dni (od dnia wystąpienia przyczyny) stwierdza wygaśnięcie mandatu prezydenta z powodu śmierci. Wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta oznacza odwołanie jego zastępców. 

Następnie w Rudzie Śląskiej zarządzone i przeprowadzone zostaną wybory przedterminowe - mają się one odbyć w ciągu 90 dni od daty wystąpienia ich przyczyny, czyli wygaśnięcia mandatu prezydenta. Do momentu wybrania nowego prezydenta jego obowiązki w mieście sprawować będzie komisarz.


Komentarze