Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Cenny 1 procent

15-02-2021, 11:20 Joanna Oreł

Od dzisiaj w rządowej aplikacji Twój e-PIT dostępne są zeznania podatkowe. W ten sposób szybko i łatwo można rozliczyć się z fiskusem. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć do 30 kwietnia br. (PIT-28 należy rozliczyć do 1 marca). – Zachęcam, by 1 procent naszego podatku przekazać na rudzkie organizacje pożytku publicznego – mówi Grażyna Dziedzic. – Nic za to nie płacimy, a wspieramy działalność m.in. na rzecz chorych, poszkodowanych, kultury, sportu czy ochrony zwierząt – podkreśla prezydent.

Lista rudzkich organizacji, na które można przeznaczyć 1 procent, znajduje się na stronie: http://www.rudaslaska.pl/organizacje-pozarzadowe/jeden-procent/.

Rozliczenia podatkowe można składać w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną poprzez systemy: e-Deklaracje lub usługę Twój e-PIT działająca od 1 lutego br. jako e-Urząd Skarbowy. - Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zachęcam do skorzystania z elektronicznej formy rozliczeń – mówi Karina Bibrzycka, naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się na dwa sposoby: przez login gov.pl (to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną), albo poprzez dane podatkowe (w tym wypadku trzeba przygotować PESEL lub NIP i kwoty przychodów za 2019 i 2020 r. z jednej z informacji PIT-11 lub PIT-40, nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2019 rok).

Procedura jest maksymalnie uproszczona, a osoby, które są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i uzyskują dochody od płatników (w tym organów rentowych), mogą być wyręczone w obliczaniu podatku przez urząd skarbowy poprzez usługę Twój e-PIT. - Pamiętajmy, że w usłudze Twój e-PIT przygotowane jest rozliczenie indywidualne, które możemy zmienić na wspólne – zaznacza Karina Bibrzycka. - Zeznanie możemy modyfikować, jeśli przysługują nam odliczenia od dochodu lub podatku - dodaje. Bez ingerencji podatnika formularz przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową wysłany zostanie automatycznie 30 kwietnia o północy.

Warto jednak zajrzeć do swojego rozliczenia, szczególnie jeśli w poprzednich latach nie zdecydowaliśmy o przekazaniu 1 procenta. Podatnik chcący go przekazać na Organizację Pożytku Publicznego powinien w zeznaniu przygotowanym w usłudze Twój e-PIT wskazać wybraną przez siebie organizację i zaakceptować dokument. Jeśli organizacja została wskazana w rozliczeniu za 2019 r. i podatnik nie chce dokonywać zmian, w usłudze Twój e-PIT numer KRS organizacji wybranej w ubiegłym roku zostanie powielony do rozliczenia za 2020 r. – Jeśli nie ma ku temu przesłanek, nie trzeba nic zmieniać, a fiskus nas rozliczy i z kwoty naszego podatku wydzieli 1 procent, który przekaże na konto wybranej OPP – podkreśla Karina Bibrzycka.

Emeryci, którzy otrzymali z ZUS-u PIT-40A mogą zadecydować o przyznaniu 1 procenta poprzez złożenie formularza PIT/OP. Należy go uzupełnić o swoje dane i numer KRS wybranej OPP i dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli miejsce pozostawimy bez wyboru, 1 procent zasili Skarb Państwa.

Ostatecznym dowodem, że urząd skarbowy otrzymał prawidłowe i terminowe zeznanie, jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). - Nie zostawiajmy rozliczenia na ostatni moment, szczególnie, jeśli korzystamy z preferencji czy odliczeń – apeluje Karina Bibrzycka. - Obciążenia serwerów mogą znacznie wydłużyć czas przetwarzania dokumentu i istnieje niebezpieczeństwo, że proces nie zakończy się do ostatniej minuty kwietnia – zaznacza. – W takich przypadkach zeznanie przygotowane przez fiskusa zostanie automatycznie zaakceptowane o północy 30 kwietnia br., więc nie ma ryzyka poniesienia kary za brak rozliczenia. Jeśli jednak po tym terminie zorientujemy się, że chcieliśmy zmienić zeznanie, będziemy musieli złożyć korektę. W przypadku korekty zeznania w zakresie zmiany danych organizacji pożytku publicznego mamy czas jedynie do końca maja br. – przypomina.

- Szczególnie mocno zachęcam do przekazywania 1 procenta na organizacje działające w naszym mieście i na rzecz rudzian – apeluje prezydent Dziedzic. – Te podmioty najlepiej znają lokalne środowisko i jego potrzeby – podkreśla. W Rudzie Śląskiej są 32 takie organizacje, 11 terenowych jednostek ogólnopolskich OPP oraz 1 organizacja spoza miasta działająca na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej.

1 procent podatku ze swojej rocznej deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego podatnicy mogą przekazywać od 17 lat. W 2004 skorzystało z tej możliwości ok. 80 tys. osób, dzięki czemu OPP zasiliło ponad 10 mln zł. W 2020 r. było to 14,8 mln podatników, a kwota, która trafiła do OPP, opiewała na 907 mln zł. Średnio jeden podatnik przekazał 61 zł. W Rudzie Śląskiej o przekazanie 1 procenta wnioskowało 60% podatników, dzięki czemu do organizacji trafiło prawie 3 mln złotych. Ponad 760 tys. zł. z tej kwoty zasiliło rudzkie podmioty. Najwięcej, bo blisko 400 tys. zł, otrzymało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. Z kolei Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza otrzymało ponad 105 tys. zł, a na konto Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II wpłynęło blisko 84 tys. zł. Lista wszystkich organizacji, którym można przekazać swoje wsparcie, znajduje się na stronie www.pozytek.ngo.pl.

- 1 procent to olbrzymie wsparcie dla organizacji i wszystkich inicjatyw, które podejmują np. na rzecz chorych czy poszkodowanych - zaznacza Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydent miasta ds. organizacji pozarządowych. - Przekazanie tych pieniędzy nic nas nie kosztuje, a można zrobić coś dobrego dla innych - podkreśla.

Oprócz dokonania wyboru organizacji podatnicy mają możliwość wskazania konkretnego przeznaczenia swojego 1 procenta, np. wybranemu podopiecznemu danej organizacji. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnić pole oznaczone adnotacją „Informacje dodatkowe”. Warto też zaznaczyć, że na stronie internetowej fundacji czy stowarzyszeń znajdują się roczne sprawozdania ze zrealizowanych projektów oraz dokładne dane dochodów z 1 procenta. - Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko ocenić efekty, ale też dowiedzieć się, jak zostały spożytkowane przekazane pieniądze – mówi Jerzy Szczerbiński.

W Polsce jest zarejestrowanych około 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń, czyli w sumie 143 tys. organizacji społecznych. Jednak tylko ok. 100 tys. rzeczywiście prowadzi swoją działalność, a co dziesiąta posiada status organizacji pożytku publicznego. By go otrzymać, organizacja musi najpierw spełnić wszystkie wymogi wynikające z ustawy, a następnie wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z wnioskiem o nadanie statusu OPP. Daje on możliwość otrzymywania 1 procenta, ale nakłada również obowiązki m.in. kontroli działalności finansowej.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze