Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Była Szewczyka, będzie Drażyka

09-03-2018, 08:39 admin

Ulica Wilhelma Szewczyka w Rudzie Śląskiej będzie teraz nosiła nazwę Jerzego Drażyka. Taką decyzję podjął wojewoda śląski w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Zmiana wejdzie w życie 14 marca br.

W związku ze zmianą nazwy ulicy jej mieszkańcy będą musieli zgłosić zmianę w najbliższym Urzędzie Skarbowym, a pobierający świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosić pisemnie zmianę danych adresowych. Mieszkańcy powinni również zgłosić zmianę adresu dostawcy energii elektrycznej i gazu. Jeżeli chodzi o dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy czy dowody rejestracyjne, to nie tracą one swojej ważności. Zgodnie z przepisami „ustawy dekomunizacyjnej”, zmiana nazwy dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Jeżeli chodzi o zmiany w księdze wieczystej, to odpowiedni wniosek należy złożyć w rudzkim Sądzie Rejonowym. Wnioskodawca nie ponosi w związku z wprowadzeniem zmiany żadnych kosztów. Jeżeli chodzi o tabliczki z nazwami ulic, to koszty ich wymiany ponosi miasto. Koszt tabliczki z numerem porządkowym budynku ponosi właściciel budynku, jednak w tym przypadku numeracja nie zmieni się.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają firmy przy ulicach, których nazwa została zmieniona, są zobowiązani złożyć wniosek w urzędzie miasta o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednocześnie będą musieli również ponieść koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych czy firmowych, wizytówek, szyldów czy banerów reklamowych. Brak jest podstaw prawnych, by miasto mogło zrekompensować koszty wprowadzania takich zmian. Zwolnione są natomiast z opłat pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmian nazwy ulic dokonane na podstawie ustawy.

Jerzy Drażyk urodził się 21 września 1956 roku. Zmarł 11 września 2010 roku. Był działaczem samorządowym. Uzyskał mandat radnego I kadencji Rady Miasta Ruda Śląska (1990 - 1994), następnie wybierany był na tę funkcję jeszcze trzykrotnie (II Kadencja 1994 - 1998, III Kadencja 1998 - 2002 oraz V Kadencja 2006 - 2010). Poza działalnością samorządową poświęcał swój czas także działalności społecznej. Był wiceprezesem Stowarzyszenia Rudzkie Konto Pomocy, zajmującego się pomocą potrzebującym, a także członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej oraz Stowarzyszenia Prawo Rodzina Obywatel.

Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną Rada Miasta Ruda Śląska zmieniła nazwy trzech ulic: Gwardii Ludowej, Aleksandra Kowalskiego – Olka i Związku Młodzieży Polskiej, które teraz nazywają się odpowiednio: rotmistrza Witolda Pileckiego, Henryka Sławika i Jana Karskiego. Zmiany weszły w życie 24 września 2017 r. Z kolei w grudniu ubiegłego roku wojewoda śląski zarządzeniem zastępczym zmienił nazwę ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę generała Stanisława Maczka. Ta zmiana weszła w życie 28 grudnia 2017 r.

Źródło: UM Ruda Śląska

Zdjęcie Google Maps

 


Komentarze