Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Budżet uchwalony

30-12-2011, 16:10 UM Ruda Śląska

Rada Miasta przyjęła budżet miasta na 2012 rok 15 głosami za przy 8 wstrzymujących się.

- Powoli przestawiamy się na rozwój miasta i będziemy go finansować nie z kredytów, lecz dochodów własnych – tak jednym zdaniem ocenia przyszłoroczny budżet Rudy Śląskiej, prezydent Grażyna Dziedzic. Dochody miasta w 2012 roku mają wynieść 534 mln złotych. Wydatki zaplanowano na poziomie 513 mln. Nadwyżka ma być przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań.

Największy udział w dochodach miasta mają przychody z tytułu podatków i opłat – 116,5 mln złotych, subwencja oświatowa – 108,7 mln zł. oraz udziały w podatku dochodowym – 140,9 mln. Ponad 31 mln złotych to środki pozyskane przez miasto w ramach realizowanych projektów unijnych.


W projekcie budżetu na 2012 rok warto zwrócić uwagę na wydatki bieżące. W roku 2011 zamknęły się one w kwocie prawie 460 mln złotych, tymczasem w roku przyszłym wyniosą zaledwie 447,9 mln. –To efekt oszczędności jakie wprowadziliśmy w kończącym się roku – podkreśla prezydent miasta. Dodaje jednocześnie, że w przyszłym roku planowane są kolejne oszczędności wydatków. - Jednak tym razem nie będą to oszczędności kosztem ludzi. Jest jeszcze sporo obszarów, gdzie miasto może zmniejszyć swoje wydatki bieżące – zapewnia Grażyna Dziedzic. Jeden wspólny przetarg na zakup energii dla wszystkich jednostek miejskich, dzięki któremu udało się zaoszczędzić około 900 tysięcy złotych jest tego dobitnym przykładem.

 

Prezydent Grażyna Dziedzic podkreśla, że przyszłoroczny budżet Rudy Śląskiej jest „uszyty” dokładnie według zadań określonych w strategii rozwoju miasta do roku 2015. Najważniejsze z nich to: rozwój potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, zintegrowanie komunikacji miejskiej z układem komunikacji aglomeracji górnośląskiej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie przepustowości i płynności ruchu. Priorytetem dla władz miasta jest również zapewnienie mieszkańcom miasta pomocy społecznej oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.


Widać to wyraźnie w zaplanowanych na przyszły rok inwestycjach. W sumie w przyszłorocznym budżecie na ten cel zarezerwowano ponad 65 mln złotych, tj. o ponad 14 mln złotych więcej niż w roku obecnym. Ponad połowę tej kwoty miasto wyda na inwestycje drogowe. Najważniejsze to budowa trasy N-S, która docelowo ma połączyć Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Tylko na realizację tego zadania miasto wyda ponad 18 mln złotych. Jak ważna jest to dla miasta inwestycja widać po zainteresowaniu wśród inwestorów. Już teraz, tuż przy trasie, powstaje ogromne centrum logistyczne jednej z sieci handlowych. Pracę znajdzie w nim około 250 osób. Oprócz trasy N-S miasto zamierza przebudować dwie ważne arterie. Pierwsza to ulica 1 maja /od ulicy Klary do ul. Szyb Walenty /, a druga – ul. Kokota / od ul. Gęsiej do granicy miasta z Zabrzem/. Dodatkowo planowane są budowy kilku parkingów.

 

Inwestycje planowane są również w placówkach oświatowych. I tak władze miasta chcą w dalej w ramach programu „Radosna szkoła” kontynuować budowę placów przy szkołach podstawowych. W 2012 roku ma ich powstać 9. Warto przypomnieć, że w obecnym roku oddano do użytku 8 szkolnych placów zabaw. Znaczącą kwotę w budżecie miasta stanowią również wydatki na przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych. Na ich sfinansowanie zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ponad 2,2 mln złotych.

 

Prezydent Grażyna Dziedzic podkreśla, że w przypadku szkół widać, jakie pozytywne efekty dało usamodzielnienie placówek oświatowych. – Ich dyrektorzy sami teraz decydują na co i ile chcą przeznaczyć pieniędzy na realizację swoich zadań. Już teraz widzimy, że stali się prawdziwymi gospodarzami swoich placówek. Chcę im za to serdecznie podziękować – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic. Żeby jeszcze bardziej zachęcić szkoły do szukania dodatkowych dochodów, miasto po raz pierwszy zamierza im zwrócić niewykorzystane pieniądze z kont środków własnych. Do tej pory „ginęły” one w budżecie miasta. Warto przy tym podkreślić, że zarezerwowane w budżecie pieniądze środki na oświatę i wychowanie wynoszą ponad 180 mln złotych i są wyższe od tegorocznych o 14 mln.

 

Wykazana w budżecie na rok 2012 nadwyżka w wysokości 21 mln złotych zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu prognozowane zadłużenie miasta na koniec 2012 roku powinno wynosić 168 mln złotych, tj. 31,48 procent planowanych dochodów. Dokładnie rok temu zadłużenie miasta wynosiło ponad 43 procent i było niebezpiecznie blisko maksymalnego, dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, który wynosi 60 procent.


źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze


10-01-2012, 22:07
brr napisał(a):

Jasne, poczekajmy aż przyjdzie podatek gruntowy i od nieruchomości. Pani Preza nas oskubie jak skubnie hutę. Tylko czekać aż nasz zakład strategiczny zacznie zwalniać ludzi. Możecie podziękować waszej Pani Prez. Stania miał racje że nie mial do niej zaufania. Przecież naszej kasy nie nabije, tylko do Warszawki wszystko pójdzie. Cwaniara ustawia się na zaś, bo na 2 kadencje nie ma co liczyć. Niech pracownicy z Mopsa napisza jakie z niej ziółko.