Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Budżet obywatelski 2019 na półmetku

17-07-2019, 10:54 admin

Rozstrzygnęły się trzy przetargi na realizację zadań z budżetu obywatelskiego na 2019 r. Chodzi o wykonanie strefy aktywności fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 w Halembie, strefy crossfit i siłowni napowietrznej typu street workout przy ZSP nr 1 w Nowym Bytomiu oraz ścieżki sensorycznej i placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 w Wirku. Ogółem w tym roku do realizacji przewidzianych jest 10 obywatelskich projektów. Jeden jest już gotowy, dla czterech wyłoniono wykonawców, natomiast w przypadku pozostałych inwestycji prowadzone są procedury przetargowe, bądź trwa uzyskiwanie pozwoleń na budowę.

- Aktualnie z każdym projektem coś się dzieje. Przez procedurę przetargową przechodzi lub przeszła większość tegorocznych zadań. Choć ten rok jest lepszy od ubiegłego, to nadal to rynek budowlany dyktuje warunki i w przypadku niektórych inwestycji trzeba liczyć się z ewentualnymi problemami przy wyborze wykonawców. Doświadczyliśmy już tego przy budżecie obywatelskim na ten rok - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Pierwsza inwestycja z tegorocznego budżetu obywatelskiego, dla której wyłoniono właśnie wykonawcę dotyczy budowy strefy aktywności fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 w Halembie. W ramach tego zadania ma powstać siłownia plenerowa oraz zamontowane zostaną urządzenia typu street workout. Wykonawca na realizację przedsięwzięcia ma niespełna trzy miesiące. Wartość inwestycji to blisko 120 tys. zł

Podobna inwestycja powstanie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Nowym Bytomiu i to właśnie jej dotyczy kolejny rozstrzygnięty przetarg. Projekt przewiduje budowę siłowni plenerowej i wyposażenie jej w urządzenia do uprawiania street workout. Również tutaj, podobnie jak w przypadku inwestycji w Halembie, realizacja zadania ma się zamknąć w przeciągu trzech miesięcy. Koszt natomiast wyniesie ponad 178 tys. zł.

Ostatni z rozstrzygniętych aktualnie przetargów na obywatelskie inwestycje w 2019 r. obejmuje budowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 w Wirku. Oprócz montażu nowych elementów samego placu w ramach zadaniach powstanie też ścieżka korekcyjno-kompensacyjna, a także wykonana zostanie plenerowa gra w klasy. Czas realizacji inwestycji określony został na trzy miesiące, a jej wartość to ponad 175 tys. zł.

Przypomnijmy, że w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 10 zadań – 1 ogólnomiejskie i 9 dzielnicowych. Zadanie ogólnomiejskie to tężnia solankowa w strefie aktywności przy ul. Górnośląskiej. – Jesteśmy już po otwarciu ofert w przetargu. Wpłynęła tylko jedna oferta i niestety przewyższa ona kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. W tej chwili szczegółowo analizujemy sytuację – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji. Jeśli chodzi o zadania dzielnicowe to zrealizowano już rozbudowę infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40. Stan realizacji pozostałych zadań dzielnicowych prezentuje się następująco: Bielszowice - budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w okolicy Parku Strzelnica (trwa procedura przetargowa), Bykowina - rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka na miejsca postojowe (w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę), Kochłowice - strefa aktywności „Mrówcza Górka” (ogłoszony został drugi przetarg), Orzegów - plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami przy ul. Fojkisa (ogłoszony został przetarg), Ruda - strefa aktywności lokalnej Park Gorgol (w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę). Z dzielnicy Chebzie do tej edycji budżetu obywatelskiego nie zgłoszono żadnego projektu, natomiast jedyny projekt zgłoszony z dzielnicy Czarny Las nie zakwalifikował się do etapu głosowania.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej już sześć razy wydzielono z budżetu miasta specjalną pulę do dyspozycji mieszkańców. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, a w 2019 roku – 3,720 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – prawie 5,2 tys.

Jeśli chodzi o przyszłoroczną edycję budżetu obywatelskiego, to aktualnie kończy się ocena merytoryczna złożonych wniosków. Ogółem do budżetu obywatelskiego na 2020 rok rudzianie zgłosili 49 projektów. Lista zadań zakwalifikowanych do dalszego etapu zostanie ogłoszona 22 lipca, a głosowanie potrwa od 9 do 20 września br.

Co istotne, w 2020 roku nie będzie już podziału puli środków na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. - Po zmianach w ustawie o samorządzie gminnym jest to możliwe tylko tam, gdzie dzielnice funkcjonują jako jednostki pomocnicze gminy, a w naszym mieście mają one charakter zwyczajowy. W zamian wprowadziliśmy podział na projekty duże i małe, w zależności od kosztów ich realizacji - tłumaczy Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Wśród złożonych projektów według kwot podanych przez wnioskodawców do małych (do 270 tys. zł) zalicza się 39, a do dużych (powyżej 270 tys. zł) - 10.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2020 r. wyniesie 3 994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na projekty duże i 2 970 000 zł na projekty małe (kosztujące do 270 tys. zł). Jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze