Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Budżet obywatelski

23-05-2013, 12:48 Monika Herman - Sopniewska

Już w czerwcu mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli przedstawić propozycje inwestycji, które w 2014 r. realizowane będą w ramach budżetu obywatelskiego. W ten sposób Ruda Śląska dołącza do grona miast, które swoim mieszkańcom dały prawo wyboru inwestycji do realizacji w ich dzielnicach. Podczas  spotkania z radnymi prezydent Grażyna Dziedzic przedstawiła szczegóły własnego projektu uchwały w tej sprawie.

 

 

Idea budżetu obywatelskiego jest bardzo prosta. To mieszkańcy poszczególnych dzielnic miasta, a nie urzędnicy, decydują o tym na jakie zadania i cele wydać część pieniędzy przeznaczonych na inwestycje.

 

– Budżet obywatelski to fantastyczny pomysł - To przecież mieszkańcy poszczególnych dzielnic wiedzą najlepiej, co w pierwszej kolejności zrobić w ich najbliższym otoczeniu – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Więcej władzy w tym zakresie oznacza również więcej odpowiedzialności. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, to dobry krok w kierunku zwiększenia udziału mieszkańców we współrządzeniu i współdecydowaniu o ważnych dla miasta sprawach – dodaje.

 

 

2 miliony złotych o podziale których decydować będą rudzianie rozdysponowanych zostanie pomiędzy 4 obszary miasta, które tworzą okręgi wyborcze.

 

- O tym jakie dokładne kwoty przypadną poszczególnym okręgom zdecydują dalsze analizy i rozmowy z radnymi. Nasza propozycja zakłada, żeby kryterium podziału była liczba mieszkańców zamieszkująca dany okręg – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

 

 

Przygotowany przez władze Rudy Śląskiej projekt uchwały zakłada, że już w czerwcu mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje inwestycji, które realizowane będą w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Składane przez mieszkańców wnioski powinny dotyczyć inwestycji bądź remontów, a osoba zgłaszająca propozycję powinna mieć ukończone 16 lat.

 

– By dodatkowo zaktywizować mieszkańców poszczególnych dzielnic, czy osiedli chcemy, żeby każdy zgłaszany wniosek podpisany został przez co najmniej 15 innych mieszkańców – podkreśla Ewa Guziel.

 

 

Kolejnym etapem konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego będzie weryfikacja złożonych propozycji. Dokonywać jej będzie specjalny zespół, który oceniać będzie wnioski pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym.

 

– Chodzi o to, aby realizacja potencjalnej inwestycji mieściła się w zakresie zadań, które określa ustawa o samorządzie gminnym. Ponadto odrzucane będą te propozycje, których koszty realizacji przewyższają zabezpieczone na ten cel środki - wyjaśnia skarbnik miasta.

 

 

Wyłonione podczas weryfikacji propozycje we wrześniu poddane zostaną pod głosowanie, w którym to mieszkańcy poszczególnych okręgów zdecydują, które z inwestycji będą ostatecznie realizowane. W wyborze będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej powyżej 16 roku życia oddając swój głos drogą elektroniczną bądź poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnej urny. Wyłonione w drodze głosowania propozycje w listopadzie wpisane zostaną do projektu budżetu na 2014 r.

 

O szczegółach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego władze miasta zamierzają rozmawiać także z mieszkańcami. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się najbliższy wtorek 28 maja w ramach forum mieszkańców, które o godz. 17:00 rozpocznie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

 

 

Budżet obywatelski zwany także partycypacyjnym powstał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Wprowadzony został jako inicjatywa oddolna i był wynikiem współpracy mieszkańców z władzami miasta jako wspólna odpowiedź na walkę z wojskową dyktaturą, która rządziła krajem w latach 1964–1985. Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. Do 2008 r. w tym kraju wprowadziło go około 200 miast. Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła się kolejno w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły władze Sopotu w 2011 r.

 

źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze