Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Budżet na 2023 r. uchwalony

21-12-2022, 09:43 admin

Wydatki w kwocie ponad 1 mld zł oraz dochody na poziomie 937 mln zł. Do tego ponad 267 mln zł przeznaczonych na inwestycje. To najważniejsze założenia budżetu Rudy Śląskiej na 2023 rok. W czwartek (15.12) został on uchwalony przez rudzkich radnych. – Z powodu ubytków w dochodach, będzie to na pewno trudny rok dla finansów miasta. Miasto musi się jednak cały czas rozwijać, stąd blisko 25 procent wydatków przeznaczonych zostanie na inwestycje – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk. W przyszłorocznym budżecie miasta zabezpieczono także 3,5 mln zł na dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych w mieście oraz 1 mln zł na dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych.

Z ponad 267 mln zł, które w przyszłym roku władze miasta zamierzają przeznaczyć na inwestycje, aż 159,3 mln zł trafić ma na zadania drogowe. M.in. kontynuowana ma być budowa trasy N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Na ten cel zabezpieczono 43 mln zł. Zaplanowane zostało także rozpoczęcie budowy odcinka trasy N-S na północ od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. W tym przypadku zarezerwowana kwota wynosi 33 mln zł. W przyszłym roku kontynuowana będzie przebudowa kanalizacji w Halembie oraz przebudowa ul. Wolności. Z nowych inwestycji rozpocząć się ma przebudowa ul. Dworcowej i Przedtorze. Ponadto zaplanowano przebudowę dróg gruntowych ul. Żeleńskiego oraz ul. Siewnej.

Kolejną dużą inwestycją, która w przyszłym roku będzie kontynuowana, jest budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach. Na to zadanie zabezpieczono 33,8 mln zł. Następną inwestycją oświatową ma być modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36. Blisko 31,7 mln zł w budżecie miasta wpisano na zadania z zakresu mieszkalnictwa. Sztandarową inwestycją ma być kontynuacja budowy nowych mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej w Rudzie. Kosztować ma to 11 mln zł. W dalszym ciągu prowadzona będzie modernizacja i termomodernizacja budynków, znajdujących się w miejskim zasobie mieszkaniowym.

Ponad 4,7 mln zł po stronie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono na realizację przyszłorocznych zadań z budżetu obywatelskiego. W puli środków przeznaczonych na inwestycje znalazło się także 29,8 mln zł na budowę nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. – Są to środki rządowe, które w formie dotacji będą „przechodziły” przez nasz budżet –  tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

W uchwalonym budżecie miasta władze Rudy Śląskiej uwzględniły także środki na wsparcie klubów i stowarzyszeń sportowych z miasta. To kwota 3,5 mln zł. Natomiast 1 mln zł przeznaczony ma zostać na dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych. – Zwiększenie środków na realizację tych zadań zapowiedziałem w kampanii wyborczej – wskazuje prezydent Michał Pierończyk.

Rok 2023 będzie kolejnym trudnym rokiem dla finansów samorządowych. Swoje odzwierciedlenie znalazło to także w budżecie miasta na przyszły rok. W dalszym ciągu miasto będzie miało ograniczone dochody. Okazuje się, że w 2023 r. wpływy z tytułu udziału w podatku PIT będą mniejsze o ponad 36,8 zł mln zł. Miasto nie otrzyma także wcześniej zapowiadanej subwencji rozwojowej, szacowanej w kwocie 56,2 mln zł. Zamiast tego do końca tego roku w transzach ma wpłynąć 25,5 mln zł w ramach tzw. uzupełnienia dochodów. – Szacujemy, że łączny ubytek w dochodach miastach wyniesie ponad 60 mln zł – precyzuje skarbnik miasta.

Kolejnym problemem rudzkich samorządowców są rosnące wydatki. – W porównaniu z tym rokiem o blisko 10 mln zł więcej dopłacimy za organizację komunikacji miejskiej. Więcej środków musieliśmy też zabezpieczyć na wynagrodzenia pracowników. Rosną także koszty wszelakich usług, to spowodowane jest galopującą inflacją. Trudno w tej chwili też oszacować skutki dla finansów miasta związane z zimą. Chodzi tu nie tylko o utrzymanie zimowe dróg i chodników, ale także o koszty ogrzewania miejskich jednostek, w tym przede wszystkim placówek oświatowych – wylicza skarbnik miasta.

W budżecie miasta zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej, zabezpieczone zostały środki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych do końca maja 2023 r. Wtedy to właśnie kończy się dotychczas obowiązująca umowa z wykonawcą. Do tego czasu miasto będzie musiało przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe i wyłonić firmę, która zajmie się obsługą systemu śmieciowego po 1 czerwca 2023 r. To z kolei będzie miało wpływ na dalszą wysokość opłaty śmieciowej.

Zgodnie z uchwalonym budżetem miasta na 2023 r. wydatki mają wynieść 1,057 mld zł, natomiast dochody mają być mniejsze o 120,1 mln zł i wynieść 937,4 mln zł. Planowany deficyt miałby zostać w większości pokryty emisją obligacji oraz kredytem, a przewidywane zadłużenie na koniec przyszłego roku ma wynieść prawie 371,3 mln zł, natomiast planowany wskaźnik zadłużenia planowany jest na poziomie 39,61 procent. – Oczywiście są to jak na razie założenia i nie jest przesądzone, że będziemy w pełni korzystać z możliwości takiego zadłużenia. Praktyka ostatnich lat pokazywała, że wskaźnik ten w pierwotnej wersji budżetu był wyższy, niż finalnie na koniec roku. Wpływa na to m.in. poziom realizacji zaplanowanych na dany rok inwestycji oraz wysokość otrzymanych dotacji inwestycyjnych – wskazuje skarbnik miasta.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze