Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Biedaszyby ujawnione i zabezpieczone

25-01-2023, 13:00 Joanna Oreł

Dwa nielegalne wyrobiska węgla w Bielszowicach zostały ujawnione na początku roku, a także zatrzymano w związku z tym dwie osoby. Tak zwane biedaszyby zostały już zabezpieczone oraz zasypane. Sprawą zajmuje się rudzka policja oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Szukali ,,czarnego złota”

Do nielegalnego wydobycia węgla doszło na działce Skarbu Państwa przy ul. Górnej w Bielszowicach, będącej w użytkowaniu wieczystym miasta. – Pierwsze informacje na temat nielegalnej eksploatacji węgla otrzymaliśmy na początku stycznia od Centrum Zarządzania Kryzysowego. Natychmiast sprawdziliśmy to i faktycznie teren został przekopany, był zawodniony oraz widoczne było to, że ktoś dokopał się do wychodni pokładu i zaczął wydobywać urobek. Niezwłocznie poinformowaliśmy o tej sprawie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, który nadzoruje tego typu przypadki – mówi Romuald Pasternok, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Energetyki Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM Ruda Śląska. – Natomiast 10 stycznia otrzymaliśmy kolejną informację, tym razem od komendanta Straży Miejskiej, na temat tego, że zostały zatrzymane dwie osoby podejrzane o wydobycie węgla w tym samym miejscu – dodaje.

Biedaszyby zostały zabezpieczone

Do zatrzymania dwóch sprawców doszło 4 stycznia, kiedy to po zgłoszeniu mieszkańców, we wskazanym miejscu, interweniowała Straż Miejska. Tam znajdowały się dwa „wyrobiska” głębokie na ok. dwa metry wraz ze sprzętem niezbędnym do wydobycia węgla z biedaszybów. Sprawą zatrzymanych osób zajmuje się rudzka policja oraz Okręgowy Urząd Górniczy. Natomiast w związku z tym, że z powodu warunków atmosferycznych wykopy zostały zalane wodą, podjęto decyzję o ich zasypaniu. – Doglądaliśmy tego terenu regularnie, został on otaśmowany, ale ze względów bezpieczeństwa, czy to mieszkańców, czy zwierząt, i po konsultacji z Okręgowym Urzędem Górniczym, który dokonał wstępnych oględzin, ustalono, że miejsce to zostanie zasypane kruszywem – mówi Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

Opłaty i kary

Warto dodać, że nielegalna eksploatacja bez wymaganej koncesji podlega opłacie podwyższonej. Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin to opłata w wysokości 50 tys. zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością (przy czym każdy kolejny rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczony jest jako cały). Wydobywanie kopalin ustalono w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.

Ponadto takiej osobie w przypadku wyrządzenia znacznej szkody w mieniu lub poważnej szkody w środowisku grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. Z kolei, jeżeli sprawca sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo znacznej szkody w mieniu lub poważnej szkody w środowisku, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do dwóch lat. Tak wynika z Prawa geologicznego i górniczego.

Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia szkody na nieruchomościach innych osób lub podmiotów, w stosunku do sprawcy szkody przysługują im roszczenia: przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, zwrotu utraconych korzyści oraz zwrotu utraty wartości samych nieruchomości.


Komentarze