Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Będzie nowy PSZOK

28-04-2021, 11:45 Joanna Oreł

Od 1 czerwca zmieni się lokalizacji gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Tym samym swoją działalność zakończą dwa dotychczasowe PSZOKi – w Halembie i w Rudzie.

Nowy punkt mieścił się będzie w pobliżu EC Mikołaj przy ulicy Noworudzkiej. Władze miasta zapowiedziały także, że w planach jest uruchomienie kolejnych dwóch PSZOK-ów. – Przypominam, że PSZOKi przyjmują za darmo posegregowane odpady komunalne. Proszę pamiętać jednak o tym, że odpady do punktu mogą przywozić właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK nie przyjmuje odpadów takich, jak: papa, wełna mineralna, wata szklana, a także odpadów zmieszanych – wyjaśnia Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Przypomnijmy, że do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia, świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady problematyczne (np. gaśnice).

Foto: Pixabay

 


Komentarze