Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Barbórka w Rudzie Śląskiej

05-12-2017, 12:40 UM Ruda Śląska

Kiedy mieszkańcy Rudy Śląskiej budzeni są dźwiękami orkiestry górniczej to znak, że mamy „Barbórkę”. W tym roku świętuje ją prawie 8 tys. pracowników rudzkich zakładów górniczych. Wraz z rodzinami dziękują świętej Barbarze za bezpieczne szychty i proszą o dalszą opiekę. Warto przypomnieć, że święta Barbara jest również patronką Rudy Śląskiej.

W tym szczególnym dniu pragnę życzyć wszystkim górnikom dalszej opieki świętej Barbary, bezpiecznej pracy, satysfakcji zawodowej i szczęścia w życiu prywatnym – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Górnictwo to nadal najważniejsza gałąź gospodarki naszego miasta, ale także silna tradycja związana z tym zawodem. Mam nadzieję, że rudzkie górnictwo będzie się nadal rozwijać, a pracownicy, wraz z mieszkańcami miasta, będą kultywować barbórkowe obrzędy – mówi prezydent Dziedzic.

Polskie górnictwo pozostaje bardzo ważną gałęzią gospodarki krajowej, której reformy mają zapewnić rentowność zakładów i miejsca pracy dla tysiąca zatrudnionych. - Mam nadzieję, że górnictwo w Rudzie Śląskiej – największej gminie górniczej – nie tylko nadal będzie istniało, ale również będzie się rozwijało. Trzeba pamiętać, że to również dzięki górnictwu mamy taki, a nie inny budżet miasta – ocenia prezydent Grażyna Dziedzic. – Ufam również, że dobra praktyka bliskiej współpracy władz Polskiej Grupy Górniczej oraz poszczególnych oddziałów z władzami samorządowymi będzie realizowana –podkreśla prezydent Dziedzic.

Jeśli chodzi o reformy, którymi objęte zostało górnictwo w Rudzie Śląskiej, to oprócz połączenia trzech rudzkich kopalń w jeden organizm – KWK Ruda - jedną z kluczowych decyzji było przyspieszenie robót związanych z budową połączenia technologicznego dotychczasowych kopalń Pokój i Bielszowice. Dzięki zainwestowaniu 52 mln zł połączenie, które pierwotnie miało funkcjonować od 2018 r., gotowe już było pod koniec ubiegłego roku, a od 1 stycznia 2017 r. całość urobku z Pokoju trafia już do Bielszowic. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Energii Ruch Pokój zakończy eksploatację w I kwartale 2021 r. Do Bielszowic będzie również przekierowane wydobycie z Halemby. Wykonanie połączenia jest planowane do 2021 roku, a szacowany koszt to 104 mln zł. W latach 2017 – 2020 rząd zamierza zainwestować w polskie górnictwo ok. 7,2 mld zł.  Jeśli chodzi o rudzkie kopalnie, to tylko w tym roku nakłady inwestycyjne wyniosą 119 mln zł, w tym 45 mln zł na budownictwo inwestycyjne i 74 mln zł na zakup maszyn i urządzeń. Na lata 2018 – 2020 planowane jest również zwiększenie wydobycia z aktualnych ok. 20 tys. do 23 tys. ton na dobę.

KWK Ruda, którą tworzą Ruch Bielszowice, Ruch Halemba i Ruch Pokój, zatrudnia ponad 6,5 tysiąca osób, z czego ponad 5 tysięcy „pod ziemią”. Najwięcej osób pracuje w Ruchu Bielszowice – 2 887 osób, w tym 2 279 „pod ziemią”. W Ruchu Halemba zatrudnionych jest prawie 2,4 tysięcy pracowników, z czego 1 830 „pod ziemią”. W Ruchu Pokój zatrudnione są 1 273 osoby, w tym 1 100 to pracownicy dołowi. Obszar górniczy KWK Ruda to ponad 102 km², w tym ponad połowę, bo 57 km², stanowi obszar Ruchu Halemba. W Rudzie Śląskiej funkcjonuje jeszcze Ruch Śląsk Kopalni Wujek, na którym zatrudnionych jest ok. tysiąca osób.

Już od kilku dni zakłady górnicze organizują okolicznościowe akademie, na których górnikom przyznawane są medale oraz szpady, które są symbolem wolności stanu górniczego. Towarzyszą im również spotkania gwarków, zwane karczmami piwnymi. Tradycja ta nawiązuje do obyczajów górników, którzy spotykali się po szychcie, by przy kuflu piwa pożartować i pośpiewać.

Przypomnijmy, że Barbórka, czyli dzień wspomnienia świętej Barbary z Nikodemii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy, jest obchodzona 4 grudnia. Uroczystość rozpoczyna się spotkaniem gwarków pod figurą św. Barbary, która jest umieszczona w cechowni każdej kopalni. Po wspólnej modlitwie rusza pochód górników do kościoła.


Komentarze