Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Arkadiusz Grzywaczewski: Czas na zmiany!

02-04-2024, 15:25 JO

– Jaki jest najmocniejszy punkt Pana programu wyborczego? Czym zamierza Pan przekonać do siebie rudzian?
– Uważam, że każdy element mojego programu jest ważny dla mieszkańców, ponieważ w kompleksowy sposób zakładam jego realizację. Program powstał m.in. w wyniku rozmów z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. W programie, który zrealizuję, są postulaty dotyczące zarówno wizji miasta, jak również poszczególnych dzielnic, jak również środowisk. Znam dobrze miasto – jego atuty, jak również wady i problemy, żyję tutaj od 51 lat i cały czas byłem zawodowo, społecznie związany z Rudą Śląską.

– Od kilku lat mówi się o trudnej sytuacji finansowej samorządów. Jakie ma Pan konkretne pomysły dla Rudy Śląskiej na wzmocnienie finansów i pozyskiwanie środków?
– Na stan finansów miasta wpływ ma wiele czynników, także sytuacja polityczna w kraju. To jest niezależne od samorządów. Zakładam jednak współpracę z każdym, komu zależy na rozwoju Rudy Śląskiej. Oczywiście przed nami kolejna perspektywa dystrybucji środków unijnych. To one będą motorem napędowym do rozwoju gmin. Oczywiście zasadnym pozostaje pytanie o celowość realizowanych czy planowanych zadań w mieście. Pamiętajmy, że w większości przypadków gmina musi zabezpieczyć środki na wkład własny do projektów. Wiem, że część mieszkańców zastanawiało się nad celowością wydatkowania ponad 15 milionów złotych wkładu własnego do zadania związanego z „Wielkim Piecem” Huty Pokój. Ktoś powie – „miasto pozyskało dużo wyższą kwotę”. Oczywiście, tylko pozostaje pytanie, czy te 15 milionów złotych można byłoby lepiej wydatkować na zadania niezbędne dla mieszkańców, jak np. drogi, chodniki, czy chociażby remonty w gminnej substancji mieszkaniowej, czy nawet wymianę okien itd. Ile będzie też kosztowało gminę utrzymanie tego zadania po zakończeniu inwestycji? Musimy myśleć o takich zadaniach, które w pierwszej kolejności będą generowały przychody dla gminy.

– Jako miasto stoimy przed widmem transformacji energetycznej (tj. wygaszaniem kopalń). Czy ma Pan alternatywę dla osób, które będą musiały przekwalifikować się na rynku pracy?
– W pierwszej kolejności warto zauważyć, że dużą rolę powinna w tym temacie odegrać administracja rządowa, gwarantując pracownikom możliwość przekwalifikowania się lub też działań osłonowych dla osób, które będą musiały zmienić pracę. Rola samorządu jest także istotna, dlatego konieczne jest zacieśnienie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. W 2023 roku zostałem prezesem rudzkiej Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Rozmawiam z przedsiębiorcami, sam prowadzę swoją działalność – wiem, z jakimi problemami borykają się pracodawcy. Stąd kilka punktów w moim programie związanych jest z pobudzeniem naszych lokalnych firm, ułatwieniem im działalności w zakresie uprawnień, które ma prezydent miasta i Rada Miasta – to spowoduje możliwości zwiększenia zatrudnienia w ich firmach.

– A co chce Pan zaoferować młodym – aby po pierwsze nie traktowali miasta jako ,,sypialni”, a po drugie ściągnąć kolejnych?
– To dzięki rządzącej od 14 lat ekipie Ruda Śląska stała się sypialnią. Brak wizji rozwoju miasta, brak inwestorów, brak pomysłów na stworzenie atrakcji i pomysłu na Rudę Śląską. Te zaniedbania trudno będzie szybko odwrócić, ale w naszym programie nie brakuje pomysłów na ,,obudzenie’’ miasta i zwiększenie atrakcyjności Rudy Śląskiej nie tylko dla rudzian, ale także do mieszkańców regionu. Zachęcam do zapoznania się z programem www.arkadiuszgrzywaczewski.pl.

– Jakie byłyby Pana pierwsze decyzje, jeżeli wygrałby Pan wybory na prezydenta Rudy Śląskiej?
– Oczywiście niezbędny będzie audyt aktualnej sytuacji finansowej urzędu oraz spółek miejskich. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaka jest sytuacja finansów. To musi być warunek nowego spojrzenia na Rudę Śląską. Liczę na współpracę wielu środowisk i nie wykluczam powrotu do Rudy Śląskiej osób, dla których Ruda Śląska była ważna, a osoby te zostały zmuszone do pracy poza miastem. Potrzebujemy nowej energii do pracy i rozwoju miasta.

Wiek: 51
Wykształcenie: wyższe
Miejsce zamieszkania: Ruda Śląska-Kłodnica
Nazwa komitetu: KW Śląska Rodzina


Komentarze