Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Apel do młodzieży

03-07-2012, 07:43 Monika Herman - Sopniewska

Wywiad z Małgorzatą Hoszek – przewodnicząca Miejskiej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.

- Pani przewodnicząca jaki pani ocenia pierwsze półrocze działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

- Początek roku oznaczał dla nas końcówkę badań dotyczących skali problemów alkoholowych i sięgania po narkotyki przez młodzież w naszym mieście. Badania zostały rozpoczęte w listopadzie ubiegłego roku i w tym roku w lutym badania zostały zakończone. Omówienie tej diagnozy miało miejsce 27 kwietnia w DK w Bielszowicach. Na tę konferencję zaproszono przedstawicieli wszystkich instytucji oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych z terenu Rudy Śląskiej oraz wszystkich zainteresowanych. Badaniami były objęta młodzież klas szóstych szkół podstawowych, trzecich gimnazjów i pierwszych  ponadgimnazjalnych i to była grupa ponad 1600 osób. Jeśli chodzi o wyniki tych badań to skala problemy jest porównywalna z innymi miastami w Polsce, ale wszystkie one są niepokojące, nie można stwierdzić że są to wyniki pozytywne. Z tych badań wynika, że coraz młodsze osoby sięgają po alkohol i z dostępnością do alkoholu nie ma żadnego problemu i że dorośli niestety często nie reagują, kiedy młodzi ludzie kupują  alkohol. Jeśli chodzi o wnioski, które zostały zawarte w tych badaniach to będziemy chcieli podjąć pewne działania. Chcemy przeprowadzić na przykład projekt odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu.

- O co chodzi w tym projekcie?

- Chodzi o to, żeby uświadamiać osobom sprzedającym, że mają taki obowiązek żądać dokumentu tożsamości od osoby kupującej alkohol. Często się tak nie dzieje lub osoby, które są świadkami tego nie reagują i nie zwracają uwagi sprzedawcy. Z badań wynika, że młodzież nie ma problemu z zakupem alkoholu i w naszych sklepach zaopatruje się w alkohol. Chcemy wystąpić z takim apelem do właścicieli punktów, gdzie są sprzedawane napoje alkoholowe, żeby zwrócili szczególną uwagę i przypomnieli zatrudnionym sprzedawcom, że mają  obowiązek sprawdzać czy osoba kupująca alkohol wyglądająca młodo jest pełnoletnia.

- Jakie działania będą jeszcze podjęte po wakacjach?

- Również po wakacjach pragniemy zaproponować szkolenia dla pedagogów oraz nauczycieli . Nasza propozycja to szkolenia metodą warsztatową, która pomaga doskonalić umiejętności praktyczne.    Będziemy szkolić w dwóch blokach tematycznych. Po pierwsze praca z rodziną z problemem alkoholowym i praca z rodziną, gdzie występuje przemoc. Kompleksowa pomoc i wsparcie oraz systemowe działania. Ponadto komisja zaproponowała placówkom oświatowym środki do rozdysponowania w ramach działań profilaktycznych. Każda placówka najlepiej wie, w czym niedomaga,  a co jest jeszcze konieczne do zrobienia i  które dziedziny wymagają mniejszego lub większego wsparcia. Ten pomysł spodobał się m. in. pani prezydent, która pomogła nam w poszerzaniu tego tematu. Placówki już złożyły wnioski, w których przedstawiono programy profilaktyczne i te pieniądze we wrześniu dostaną, żeby te programy realizować. Oprócz programów ukierunkowanych na dzieci są też środki finansowe na programy profilaktyczne i  edukację rodziców. Wszystko po to, żeby te działania skorelować. Wiadomo, że nie można prowadzić profilaktyki dla dzieci i młodzieży bez wsparcia, pomocy ze strony rodziców.

 - W tym roku po raz kolejny odbył się Dzień Profilaktyki.

- Tak, po raz pierwszy w takiej  formie. Zarówno pani prezydent jak i komisja zgodni byli co do tego, że zaproponujemy  radzenie sobie z problemem poprzez aktywność, sport, zabawę. W naszej ocenie ta forma została pozytywnie odebrana przez dzieci i młodzież. Była duża frekwencja, były zaproponowane nauka i zabawa i możliwość takiej aktywnej zabawy. Bo można było posiąść wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, zagrożeń nikotynowych, zobaczyć  teatr profilaktyczny, a jednocześnie wziąć udział w konkursach, zabawach i podziwiać rolkarzy, wziąć również udział w zawodach w streetballa.  Była naprawdę duża różnorodność. Całość odbyła się na wireckim targowisku 29 maja.

- A jak będą wyglądać wakacje z profilaktyką?

-  W tym roku przeznaczono na tegoroczny letni wypoczynek dzieci i młodzieży ponad 500 tysięcy złotych, czyli dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. W otwartym konkursie ofert na „Wakacje z profilaktyką” wzięło udział 19 organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych. Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości rudzkich stowarzyszeń, organizacji, klubów sportowych i placówek kulturalnych w tym roku na wakacje wyjedzie prawie 1,2 tys. dzieci, natomiast kolejnych 1,4 tys. spędzi wakacje na półkoloniach i wycieczkach. Kolejnych prawie 500 dzieci skorzysta z oferty rudzkich szkół, które organizują półkolonie oraz kolonie wyjazdowe. 

- Pani Małgorzato, czy jest jakiś apel na okres wakacyjny?

 - Apelujemy aby czas wakacji był okresem aktywnej zabawy i wypoczynku. Zachęcamy do świadomych zachowań, reagowania na sytuację zagrożenia, a takimi niewątpliwie jest przyzwolenie na dostępność młodych ludzi do alkoholu. Pod wpływem alkoholu często dochodzi do zachowań ryzykownych, które mają wpływ na dalsze życie i karierę młodego człowieka. Wszyscy powinniśmy poczuć się odpowiedzialnymi rodzicami, opiekunami i reagować gdy ktoś sprzedaje alkohol nieletnim. Nie lekceważmy tego. Reagujmy, to kwestia bezpieczeństwa naszych dzieci. Dajmy wyraz naszą postawą, że można i warto bawić się bez sięgania po używki. Bawić się i korzystać z uroków wakacji.

 

Z Małgorzatą Hoszek rozmawiała Monika Herman – Sopniewska.

 

 

 


Komentarze