Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Anna Krzysteczko przyjacielem rodziny 2022

28-12-2022, 12:57 admin

Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska ds. społecznych uhonorowana tytułem „Przyjaciel Rodziny 2022”. Jest pierwszą rudzianką, która otrzymała to szczególne wyróżnienie, w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

- To dla mnie ogromny zaszczyt, ale też  zwieńczenie mojej pracy zawodowej. Pracę z osobami niepełnosprawnymi zaczęłam w 1997 roku jako wolontariuszka w ośrodku dla niepełnosprawnych w Borowej Wsi. To nakierowało moją pracę zawodową na pomoc społeczną, na bycie z ludźmi.  Dla mnie rodzina zawsze była, jest i będzie najważniejsza – mówi Anna Krzysteczko. - Ta nagroda to też bardzo duże zobowiązanie na przyszłość. Dziękuję ludziom, którzy dostrzegli moją pracę, którzy zgłosili i poparli moją kandydaturę. Otrzymaną nagrodę pieniężną z radością przeznaczę na placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Ośrodek Święta Elżbieta – dodaje.

Tegoroczny konkurs został zorganizowany po raz piąty, a jego celem jest wyróżnienie osób, które z największą pasją i oddaniem wpierają rodziny z terenu województwa śląskiego. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

W poprzednich edycjach tytuł ten otrzymały m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, siostra Anna Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej założycielka i prezes Stowarzyszenia dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej PoMOC w Katowicach oraz  Jolanta Grabowska-Markowska założycielka i dyrektor pierwszego na Śląsku stacjonarnego hospicjum dla dorosłych oraz pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum dla dzieci.

Anna Krzysteczko z wykształcenia jest pedagogiem. – Serdecznie gratuluję mojej zastępczyni, z którą współpracujemy od 11 lat. Posiada zdolność integrowania ludzi z różnych środowisk i instytucji wokół nowych pomysłów i zadań. Na przestrzeni wielu lat swojej działalności podejmowała szereg inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, mając zawsze na względzie dobro i rozwój rodziny, a promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny, jej roli i znaczenia w lokalnej społeczności jest priorytetem w podejmowanych przez nią działaniach – mówi Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. - Należy do grona osób, dla których nie istnieją przeszkody i bariery nie do pokonania. Priorytetem dla niej jest zawsze drugi człowiek – dodaje.

- W swojej działalności kładę mocny nacisk na organizację takich inicjatyw jak: Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami, konstruktywne spędzanie czasu wolnego połączone z integracją rodzin, wydarzenia edukacyjno-kulturalne dla rodzin, wyjazdy turystyczne dla rodzin czy też program samorządowy „Rudzka Karta Rodziny 3+” – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko. - Zwracam też szczególną uwagę na wprowadzanie nowych form wsparcia, poszerzających istniejące oferty świadczeń i usług, ale przede wszystkim nakierowanych na uzupełnianie i wzmacnianie trudnych przestrzeni społecznych - dodaje.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze