Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Aleksandra Skowronek została trzecim zastępcą prezydenta miasta

17-10-2022, 22:26 Anna Piątek

Aleksandra Skowronek została powołana (17.10) przez prezydenta Rudy Śląskiej Michała Pierończyka na stanowisko III zastępcy ds. zagospodarowania przestrzennego. Wiceprezydent będzie nadzorowała pracę wydziałów: urbanistyki i architektury, spraw lokalowych, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, rozwoju miasta, a także Biura Geodety Miasta oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

– Pani Aleksandra Skowronek jest bardzo dobrze znana w mieście. Poznaliśmy się w 2004 roku po raz pierwszy na szkoleniach z pozyskiwania środków unijnych. Współpracowaliśmy, kiedy byłem radnym Rady Miasta, ale również kiedy pełniłem funkcję wiceprezydenta. Doświadczenie pani Aleksandry Skowronek jest bardzo duże. Ma ten przywilej, że w naszym urzędzie przeszła drogę od najniższych szczebli do stanowiska wiceprezydenta miasta. Do tego dochodzi doświadczenie zdobyte w Świętochłowicach i Urzędzie Marszałkowskim. Istotne jest także spojrzenie ze strony Rady Miasta na sprawy mieszkańców – powiedział prezydent Michał Pierończyk. – Będą jej podlegać wydziały, które przez dwanaście lat mojej wiceprezydentury były w mojej gestii. Ważne jest, że Aleksandra Skowronek zna ten urząd bardzo dobrze i nie trzeba jej wdrażać. Zaczniemy prace od razu – dodał.

– Z samorządem jestem związana od 30 lat. Zadania, które pan prezydent mi powierzył, są mi znane ze względu na pełnione funkcje. Będę je wykonywać sumiennie i rzetelnie –  skomentowała Aleksandra Skowronek, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Największym wyzwaniem na chwilę obecną jest budżet miasta na rok 2023. Wiemy, że ten rok będzie bardzo trudny. Mamy galopującą inflację, mamy podwyżki cen energii, ten budżet trzeba spiąć, a wiemy, że środków finansowych jest zbyt mało. To ogromne wyzwanie – dodała.

Aleksandra Skowronek jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 2002-2005 była naczelnikiem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w którym pracowała od 1992 roku. W latach 2005- 2010 była zastępcą prezydenta Rudy Śląskiej, a w latach 2010-2014 zastępcą prezydenta Świętochłowic. Następnie w latach 2014-2017 pełniła funkcję zastępcy marszałka województwa śląskiego. Była również członkiem zarządu Funduszu Górnośląskiego i prezesem szpitala miejskiego w Siemianowicach Śląskich. W latach 2018- 2022 była radną Rady Miasta Ruda Śląska, której była przewodniczącą.


Komentarze