Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Akcja: Poszukiwana motywacja!

25-09-2017, 11:18 admin

„Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA”, to tytuł programu specjalnego, skierowanego do osób bezrobotnych z III profilem pomocy, realizowanego od marca br. roku przez rudzki Urząd Pracy.

Profilowanie bezrobotnych to narzędzie badające oddalenie od rynku pracy i gotowość do podjęcia pracy. Profilowaniu podlega każda osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Czynnikami, które wyznaczają oddalenie od rynku pracy są m.in. wiek, płeć, poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie, czas pozostawania bez pracy, miejsce zamieszkania, czy dostęp do Internetu. Gotowość do wejścia na rynek pracy określają pozostałe pytania kwestionariusza, dotyczące stopnia inicjatywy w poszukiwaniu pracy, możliwości przekwalifikowania, dyspozycyjności itp. Uzyskane odpowiedzi na pytania umożliwiają bardzo dokładne określenie sytuacji danej osoby na rynku pracy, pozwalając jednocześnie na ustalenie dla bezrobotnego profilu pomocy, oznaczającego właściwy ze względu na potrzeby osoby bezrobotnej zakres form pomocy.

Trzeci profil pomocy skierowany jest do osób oddalonych od rynku pracy, których aktywizację zawodową, a także społeczna utrudniają w znacznym stopniu czynniki, wśród których wymienić można opiekę nad osobą zależną, brak kwalifikacji, niedyspozycyjność. Dlatego też, „Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA”, to wyjątkowy program otaczający pełną opieką osoby szczególnie potrzebujące wsparcia, którego jednym z głównych celów ma być wypracowanie nowego modelu pomocy, który będzie sprzyjał chęci podjęcia aktywności zarówno zawodowej jak i społecznej.

- Od momentu wejścia do projektu osoby w nim uczestniczące mogą liczyć na swojego doradcę klienta, który skupia swoją uwagę na jak najlepszym poznaniu każdej osoby, by właściwe określić jej zdolności, predyspozycje, ale także bariery, dążąc do dobrania jak najwłaściwszych i najskuteczniejszych form pomocy - mówi Sylwia Krawczyk-Murga, koordynator programu.

Wiedząc jak ważna jest motywacja do zmian, a także umiejętności poszukiwania pracy, pierwszym krokiem uczestników projektu było wzięcie udziału w szkoleniu „Szukam pracy” rozwijającym umiejętności dot. aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji oraz kompetencji kluczowych i wzmacniającym wiarę we własne możliwości kierowania swoim życiem.

Jednym z najważniejszych działań w programie są WARSZTATY MOTYWACYJNE odbywające się dwa razy w miesiącu, budujące w uczestnikach projektu siłę do działania. Warsztaty te są prowadzone przy wykorzystaniu różnych metod pracy, zwłaszcza metody hiszpańskiej oraz elementów z kursu inspiracji. Proces doradczy prowadzony metodą hiszpańską pozwala na rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia, uczy samodzielności w podejmowaniu decyzji zawodowych oraz w dużej mierze skupia się nad sferą motywacji. - Istotą metody hiszpańskiej jest bazowanie na pozytywnych doświadczeniach klienta zamiast skupiania się na jego brakach i trudnościach, zatem koncentrujemy się na sukcesach oraz możliwościach ich wykorzystania w planach zawodowych naszych uczestników programu – mówi Anna Mieszczak, doradca klienta.

Elementy kursu inspiracji – jak sama nazwa na to wskazuje – mają przyczynić się do szukania nowych pomysłów oraz rozwiązań w zakresie rozwoju zawodowego. Podstawą jednak wskazanych powyżej warsztatów jest fakt, iż uwzględniają one indywidualne potrzeby każdej z uczestniczek. - Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zaobserwować jaki rodzaj zastosowanych narzędzi i metod jest najbardziej skuteczny, co pozwoli nam w niedługim czasie opracować model wsparcia osób bezrobotnych z III profilem pomocy – mówi Anna Mieszczak, doradca klienta.

Co więcej w ramach projektu zostały zabezpieczone również środki finansowe, na konkretne działania, ściśle dostosowane do potrzeb danej osoby, przybierające formę np. spotkań z coachem czy też profilaktyki prozdrowotnej, pozwalające na przełamanie dotychczasowych barier i przezwyciężenie pojawiających się problemów. W trakcie realizacji programu dla osób najsilniej zmotywowanych, gotowych do powrotu na rynek pracy zostały przewidziane 6 miesięczne staże zawodowe, które nie tylko przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, ale także pozwalają na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych. Pierwsze staże rozpoczęły się w lipcu br.

Odbywają się także spotkania inspiracyjne, które za sprawą zaproszonych gości - przedstawicieli szkół, firm, organizacji NGO - pokazują nowe możliwości rozwoju poprzez zaprezentowanie swojej oferty usług czy też możliwości pomocy. Dzięki wzięciu udziału w spotkaniach inspiracyjnych uczestnicy mają poczuć wewnętrzną moc, uwierzyć w swoje umiejętności i kompetencję, mobilizując się do działania wykraczającego poza sferę aktywności zawodowej. Dotychczas zorganizowano spotkania z udziałem przedstawicieli: pracodawców a także Fundacji Aktywni My, Biura Porad Obywatelskich, Centrum Inicjatyw Społecznych z Orzegowa, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych InnI. Instytucje zainteresowane współpracą w powyższym zakresie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 771 59 51.

Źródło: PUP Ruda Śląska


Komentarze