Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

50+ możliwości dla osób po pięćdziesiątce

11-05-2018, 12:18 Agnieszka Lewko

Aktywizacja zawodowa osób po pięćdziesiątym roku życia była tematem konferencji „50+ możliwości” zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej wraz ze Stowarzyszeniem „Aktywni Silesia”. Podczas spotkania, które odbyło się w czwartek (10.05) w Domu Kultury w Bielszowicach rozmawiano o różnych możliwościach wsparcia i rozwoju pracowników 50+, którzy mają problem ze znalezieniem zatrudnienia.

-  Chcemy, żeby osoby starsze zostały przywrócone do aktywnego życia w społeczeństwie oraz życia zawodowego. Wielu pracodawców nie chce zatrudniać osób po pięćdziesiątym roku życia, ale 60 procent z nich nie dostrzega potrzeby dostosowania wieku swoich pracowników  na przykład do sposobu funkcjonowania swojej firmy. Tu chodzi mi o takie firmy, które zajmują się produkcją rzeczy dla osób starszych, a przy tym zatrudniają wyłącznie młodych ludzi - zaznaczyła Iwona Woźniak - Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Konferencja zgromadziła reprezentantów świata naukowego, przedstawicieli urzędów pracy, pracodawców, a także przedstawicieli organizacji wspierających osoby dojrzałe. W czasie konferencji zostały przedstawione możliwości dla ludzi po pięćdziesiątym roku życia z perspektywy rudzkiego PUP-u. Można było m.in. zapoznać się z wystąpieniem  profesora Uniwersytetu Łódzkiego, które zwróciło uwagę na konieczność nowej polityki wspierania starszych pracowników, a także posłuchać prelekcji profesor Joanny Bugajskiej z Uniwersytetu Śląskiego na temat funkcjonowania pokolenia 50+ w czasach obecnych przemian. Pracodawcy oraz osoby, które w wieku dojrzałym założyły firmę lub rozpoczęły karierę zawodową, rozmawiały z kolei o skali aktywności pracowników 50+ na rynku pracy.

- W czasie tej konferencji chcemy spróbować określić możliwości oraz problemy i bariery, które przeszkadzają starszym w podejmowaniu aktywności zawodowej. Chcemy pokazać instrumenty dla pracodawców stanowiące zachętę do wdrażania rozwiązań organizacyjnych służących opóźnieniu momentu przejścia na emeryturę. Chcemy też zmienić nastawienie pracodawców do ludzi starszych i przełamać stereotypy o osobach po pięćdziesiątce - tłumaczyła Iwona Woźniak-Bagińska w czasie konferencji.  


Komentarze