Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

20 mln zł na strategiczne inwestycje

26-10-2021, 11:56 Joanna Oreł

Prawie 20 mln zł otrzyma Ruda Śląska z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowane zostaną modernizacja ul. Bałtyckiej oraz rewitalizacja Placu Niepodległości. W poniedziałek (25.10) zostały ogłoszone wyniki pierwszego naboru wniosków do programu.

- Pozyskiwanie środków na inwestycje ze źródeł zewnętrznych to nasz priorytet. Aktywnie wnioskujemy o dofinansowania czy to z funduszy Unii Europejskiej, czy z programów rządowych, czy też Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Po ogłoszeniu Programu Inwestycji Strategicznych również zgłosiliśmy nasze projekty – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Symboliczne czeki z kwotami dofinansowania przekazała wiceprezydentowi Rudy Śląskiej Krzysztofowi Mejerowi senator RP Dorota Tobiszowska. Łączna kwota dotacji to 19,7 mln zł, z czego 15,2 mln zł przypada na ul. Bałtycką w Kochłowicach, a 4,5 mln zł na Plac Niepodległości w Goduli.

- Dzięki modernizacji ulicy Bałtyckiej powstanie dojazd do terenów inwestycyjnych. Co istotne, ta inwestycja jest elementem porozumienia w sprawie zagospodarowania pokopalnianych nieruchomości w tym rejonie, które podpisaliśmy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – podkreśla Krzysztof Mejer. Oprócz samej drogi dojazdowej powstanie również droga rowerowa, chodnik i oświetlenie. Przebudowany zostanie także istniejący przepust uliczny oraz wykonana zostanie kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym.

W wyniku rewitalizacji Placu Niepodległości powstanie z kolei przestrzeń miejska łącząca cechy otwartego placu miejskiego z parkiem o powierzchni prawie 7 tys. m2. – Zaktualizowaliśmy już dokumentację i jesteśmy gotowi do realizacji inwestycji. Zaprojektowano fontannę, zieleń, alejki parkowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz energooszczędne oświetlenie LED. Wybudowany zostanie budynek kawiarni i ogólnodostępna toaleta, powstanie także parking – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.

Oprócz rozpatrzonych pozytywnie wniosków Ruda Śląska do Programu Inwestycji Strategicznych zgłosiła też przedłużenie trasy N-S w kierunku północnym – od Drogowej Trasy Średnicowej do ul Karola Goduli. W tym przypadku wnioskowana kwota dofinansowania wynosiła ponad 350 mln zł.

Warto przypomnieć, że miasto skutecznie pozyskuje środki również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W trzech dotychczasowych edycjach łączna suma dotacji dla Rudy Śląskiej wyniosła ponad 31 mln zł na 13 zadań.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa. Obejmuje 35 obszarów gospodarki i jest częścią Rządowego Funduszu Polski Ład.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze