Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

138 miejsc w żłobkach

11-01-2012, 08:54 Wioletta Tkocz

Od 1 kwietnia w Rudzie Śląskiej powstanie trzeci Żłobek Miejski pod nazwą „Misiakowo”. Będzie się mieścił w Rudzie przy ul. Kościelnej. Zajmie pomieszczenia po zlikwidowanej placówce wychowawczo – opiekuńczej. Placówkę, w której przebywały dzieci do lat trzech trzeba było zlikwidować, w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej, która zakłada, że w tego typu placówkach mogą przebywać dzieci poniżej 10 roku życia tylko w wyjątkowych przypadkach.

Środki z ministerstwa pozwoliły na przeprowadzenie adaptacji i przystosowanie budynku przy Kościelnej na potrzeby żłobka. Powstanie tam 45 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do lat trzech. W wyjątkowych przypadkach gdy dzieci nie mają zabezpieczonego miejsca w przedszkolu  mogą uczęszczać do żłobka do 4 roku życia. W tej chwili w kolejce na miejsce w żłobku czeka ponad 200 maluchów.

Na dziś w mieście istnieje jeden Żłobek Miejski z dwiema filiami: przy ul. 1 Maja i przy ul. Piasecznej. Zabezpiecza opieką 98 dzieci. Tak więc od 1 kwietnia w rudzkich żłobkach będzie 138 miejsc. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 31 marca 2011 r stała opłata za normatywny pobyt dziecka w żłobku równa się 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ponadnormatywny pobyt to 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.

W tym roku budżet istniejącego Żłobka Miejskiego wyniesie 1 342 465 zł, z tego 310 tysięcy będą stanowiły planowane wpłaty od rodziców, miasto dołoży natomiast 1 032 465 zł. W 2012 roku miasto będzie więc dopłacało miesięcznie 925 zł, a rocznie 11 102 zł. Budżet nowopowstającego żłobka zaplanowano w 2012 roku na 790 486 zł, planowane dochody żłobka powinny wynieść 158 880 zł. W tym wypadku utrzymanie placówki będzie kosztowało miasto 631 606 zł.


 


Komentarze