Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Zmieniamy polski klimat

01-08-2017, 11:09 Agnieszka Kominek

Adaptacja do zmian klimatu, to proces długofalowy. Faktem niezaprzeczalnym jest, to że klimat zmienia się na pewno. Tropikalne upały, gwałtowne burze, wahania temperatur – wszystkie te zjawiska już odczuwamy na własnej skórze.

Faktem jest również to, że jest to proces nieodwracalny. Nie ma znaczenia kto wierzy w jaką teorię. Czy jest to wina zbyt dużego ingerowania człowieka w środowisko naturalne, czy odpowiedzialne są za to ruchy tektoniczne. Do zmian klimatu należy się przygotować ponieważ mają i będą miały one duży zarówno bezpośredni jak i pośredni wpływ na wiele sektorów gospodarki i społeczeństwo poprzez oddziaływanie na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, czyli wodę glebę powietrze i różnorodność biologiczną. Z pewnością, aby dobrze się przygotować do tego procesu potrzebna będzie nam dobra strategia.

27 lipca 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. . „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”. Bezpośrednim beneficjentem zadania jest Instytut Ochrony Środowiska, który będzie odpowiedzialny za utworzenie CAKE – Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych. CAKE będzie badała szczegółowy wpływ realizacji  polityki klimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiej gospodarki.

Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 10 milionów złotych, z czego ponad 6 milionów pochodzi z dotacji Komisji Europejskiej. W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Współfinansowanie Programu LIFE”, dzięki któremu polskie podmioty mogą otrzymać wsparcie finansowe dla realizowanych projektów, Instytut Ochrony Środowiska otrzyma na podstawie  zawartej  z Funduszem umowy ponad 2 mln zł. Prawie 2 mln zł realizowanym projekcie stanowi własny wkład Instytutu.  

Komisja Europejska oceniła - w ramach naborów w 2016 roku – przedsięwzięcie Instytutu jako jedno z najlepszych w całej Unii. Projekt zakłada utworzenie CAKE oraz opracowanie kompleksowych raportów z przeprowadzonej analizy wpływu polityki klimatyczno-energetycznej na m.in. polskie rolnictwo, transport oraz energetykę, a także system szkoleń dla kilku tysięcy urzędników administracji państwowej.   

To jednak nie wszystkie działania jakie podejmujemy na rzecz ochrony klimatu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł dwie umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, w ramach działania 1.2 oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Są to pierwsze umowy zawarte z prywatnymi przedsiębiorcami.

Pierwszym beneficjentem jest firma STS Automotive Sp. z o. o. Celem projektu pn. „Modernizacja oświetlenia placu parkingowego STS Automotive Sp. z o. o.” jest zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej, niezbędnej do zapewnienia oświetlenia placu na terenie miejscowości Jasin, w gminie Swarzędz. W wyniku realizacji zadania nastąpi wymiana istniejącego oświetlenia placu (na który składają się miejsca postojowe dla ponad 15 000 samochodów, 50 samodzielnych stanowisk załadunkowych autotransporterów oraz teren przygotowawczy do wydawania 1000 samochodów) na oświetlenie wykonane w technologii LED. Wykorzystywane obecnie 243 oprawy sodowe oraz metalhalogenowe o łącznej mocy 71 567 W, zastąpione zostaną oprawami LED w tej samej liczbie, o łącznej mocy 29 520. Koszt całkowity projektu wynosi 428 136,00 zł, z czego  pożyczka NFOŚiGW  257 400,00 zł.

Drugi projekt pn. „Modernizacja oświetlenia hali magazynowej CLIP V w miejscowości Jasin” będzie realizowany prze firmę „Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań V Sp. z o.o.”  . Celem zadania jest zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia oświetlenia hali magazynowej należącej do Beneficjenta. Planowane oszczędności energii elektrycznej to 466 MWh/rok. Projekt zlokalizowany będzie przy ul. Rabowickiej, na terenie miejscowości Jasin, w gminie Swarzędz. Przedsięwzięcie polega na wymianie istniejącego oświetlenia hali magazynowej o łącznej powierzchni 36000 m2 na oświetlenie wykonane w technologii LED. Wykorzystywane obecnie 1381 opraw świetlówkowych o łącznej mocy 160 196 W, zastąpione zostanie oprawami LED w liczbie 1007 sztuk, o łącznej mocy 72 479 W. Koszt całkowity projektu to  959 523,00 zł, z czego  pożyczka NFOŚiGW 580 575,00 zł. Dzięki realizacji projektów przewiduje się, że w obu przedsiębiorstwach uda się zaoszczędzić ok. 640 MWh/rocznie.


Komentarze