Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

„Zielone Pracownie” dla Rudy Śląskiej

25-05-2023, 09:17 Joanna Oreł

Cztery rudzkie placówki oświatowe pozyskały dofinansowanie na utworzenie w nich ,,Zielonych Pracowni”. Łączna kwota dotacji to prawie 240 tys. zł przeznaczonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki temu w szkołach podstawowych nr 22, 23 i 30 oraz Zespole Szkół nr 6 powstaną klasy dedykowane do prowadzenia lekcji z nauk przyrodniczych, biologicznych oraz ekologicznych.

– Dzięki konkursom, które systematycznie organizuje Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz aktywności naszych placówek w składaniu wniosków w Rudzie Śląskiej funkcjonuje już siedem ,,Zielonych Pracowni”, a wkrótce będzie ich o cztery więcej – podsumowuje Aleksandra Skowronek, wiceprezydent miasta.

W SP nr 22 im. J. S. Dworaka w Nowym Bytomiu za kwotę 48 tys. zł ma powstać ,,Pracownia bio(logiczna) – serce ekologii”, której motywem przewodnim będzie szeroko rozumiana edukacja ekologiczna na wszystkich etapach edukacyjnych w szkole podstawowej. – Uczniowie, korzystając z różnorodnych pomocy dydaktycznych, nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu wszystkich dziedzin biologii ze szczególnym naciskiem na kształtowanie postaw mających na celu ochronę środowiska naturalnego – zapowiada Damian Pajonk, dyrektor SP nr 22. – W „Zielonej Pracowni” będą realizowane głównie lekcje biologii oraz przyrody, wychowania do życia w rodzinie, zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów. Pracownia będzie też miejscem spotkań m.in. Szkolnego Klubu Ekologicznego. Będą z niej mogli korzystać także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. w ramach zajęć rewalidacyjnych – dodaje.

,,Zielona Pracownia” w SP nr 22 zostanie kompleksowo wyposażona w nowy monitor interaktywny i laptop, mikroskopy, taśmy, koła pomiarowe i krzywomierz do wykorzystania na zajęciach doświadczalnych (w terenie), inne pomoce dydaktyczne w postaci zestawów preparacyjnych, plansz, map i modeli oraz meble będące funkcjonalnym wyposażeniem pracowni, w tym szafki, regały, stoły i krzesełka w odpowiednio dobranej kolorystyce. W wyremontowanej w ramach przyznanych środków sali wymienione będzie oświetlenie, a jedna ze ścian pokryta zostanie tematyczną fototapetą. – Zadanie będzie zrealizowane po otrzymaniu środków finansowych. W harmonogramie rzeczowo-finansowym zaplanowano rozpoczęcie wykonania różnych czynności (remontu i zakupu sprzętu) od 1.07.2023 r. Chcemy, by pracownia była gotowa na rozpoczęcie nowego roku szkolnego – podkreśla dyrektor Pajonk.

Z kolei w bykowińskiej SP nr 23, także za kwotę dofinansowania 48 tys. zł, ma zostać utworzona ,,Sala eliksirów”. – Pracownia będzie wykorzystywana przede wszystkim do nauki chemii i fizyki. Ułatwi także realizację niektórych treści programowych z zakresu edukacji przyrodniczej, biologii i geografii. W sali odbywać będą się również zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów z przedmiotów przyrodniczych, a także dla uczniów szkoły biorących udział w konkursach chemicznych – zapowiada Marta Czupała ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. J. Brzechwy. – Pracownia zostanie wyposażona w mobilne laboratorium, które pozwoli wyeksponować pomoce dydaktyczne oraz ułatwi demonstrację doświadczeń, nowoczesne meble, monitor interaktywny i laptop wraz z oprogramowaniem do nauki przedmiotów przyrodniczych. Sala zostanie wyremontowana, jedną ze ścian zajmie układ okresowy pierwiastków, w oknach zawisną rolety we wzory i elementy szkła oraz sprzętu laboratoryjnego – dodaje. W tym przypadku zadanie ma być zrealizowane do końca tego roku.

Oprócz tego w 2023 roku są plany utworzenia ,,Zielonej Pracowni” w Szkole Podstawowej nr 30 im. K. Miarki w dzielnicy Ruda. W tym przypadku pod hasłem ,,Duch Lasu”, a motywem przewodnim ma być ekologia – zwłaszcza ukłon w stronę lasów, kwietnych łąk i owadów zapylających. – W pracowni będą się odbywały lekcje przyrody, biologii i zajęcia kółka biologicznego lub przyrodniczego. Inne zajęcia w zależności od potrzeb dydaktycznych – wyjaśnia Barbara Mrozek z SP nr 30.

Szkoła w ramach dofinansowania do utworzenia pracowni wyposażona zostanie w meble na potrzeby nauk przyrodniczych, a także pomoce dydaktyczne – mikroskopy, multimedialną bibliotekę roślin i zwierząt Corinth, tułów człowieka z organami do nauk anatomii, zestawy doświadczalne, gry edukacyjne, modele magnetyczne do zrozumienia zjawisk przyrodniczych, domki dla owadów, model komórki roślinnej i zwierzęcej oraz szkielet nietoperza i węża w akrylu. Projekt ma być zrealizowany do końca roku szkolnego 2023/2024. Kwota dofinansowania z katowickiego WFOŚiGW to 47 982,28 zł.

Natomiast do 30 listopada tego roku powstać ma Eko-Laboratorium Kopernika w Zespole Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Wirku – również w ramach dotacji z WFOŚiGW. Dzięki temu zmodernizowana zostanie klasa biologiczno-chemiczna. Sala zostanie wyposażona w nowy sprzęt dydaktyczny, który wzbogaci i uatrakcyjni lekcje biologii oraz chemii. Znajdą się w niej nowoczesne mikroskopy – jeden wyposażony w kamerę, monitor interaktywny oraz laptop. Ponadto do pomieszczenia zostaną zakupione nowe meble, stoły i krzesła dla uczniów, rolety oraz wykładzina.

– W nowo powstałej pracowni będą realizowane lekcje biologii, chemii oraz zajęcia rozwijające umiejętności przyrodnicze uczniów naszej szkoły. Ponadto cykliczne będą odbywały się warsztaty ,,Mikroorganizmy – czy możemy je zobaczyć?” z udziałem studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Podczas zajęć będziemy obserwować bakterie występujące w przyrodzie i w organizmie człowieka oraz zapoznamy się z nowoczesnymi metodami analiz chemicznych – zapowiada Małgorzata Kaszuba, dyrektor Zespołu Szkół nr 6. – Oprócz obowiązkowych lekcji, w pracowni będą organizowane zajęcia rozwijające zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz zajęcia dydaktycznowyrównawcze. Będziemy organizować akcje ekologiczne oraz – we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – zajęcia profilaktyczne, których celem będzie podnoszenie świadomości młodzieży na temat chorób społecznych – dodaje.


Komentarze