Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Zielone Oscary wystartowały

15-03-2017, 12:22 Agnieszka Kominek

Wiosna tuż, tuż. Przyroda budzi się do życia, wszystko się zieleni. Okazuje się jednak, że wśród nas znajdują się i tacy, którzy zieleń noszą przez cały rok w swoich sercach. Takich właśnie osób Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach szuka oraz nagradza.

„EkoAktywni” oraz „Zielone czeki” to cykliczne konkursy, w których nagradzane są instytucje oraz konkretne osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska. Konkurs „EkoAktywni” organizowany jest przez WFOŚiGW w Katowicach od 2008 roku. Kierowany jest on przede wszystkim do organizacji pozarządowych – stowarzyszeń oraz fundacji, a także do nieformalnych grup takich jak szkolne kluby ekologiczne. Podstawą zakwalifikowania się do konkursu jest działalność na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów tzw. wrażliwych czyli, na tych na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Jak czytamy w regulaminie głównym, celem konkursu jest zachęcenie organizacji do zwiększonej działalności w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i nagradzanie za prowadzoną dotychczas działalność.

Konkurs skierowany jest do organizacji działających na rzecz ochrony środowiska o zasięgu lokalnym oraz regionalnym. Oceniane są realizowane dotychczas przez organizację projekty, programy, ich różnorodność oraz nieszablonowe podejście do tematu ochrony środowiska. Do konkursu mogą zgłaszać się same organizacje. Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie formularza zgłoszenia, w którym należy opisać działania podejmowane przez organizację na rzecz ochrony środowiska. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 kwietnia br. W roku 2016 kapituła konkursu wyłoniła trzynastu kandydatów, którzy oprócz dyplomów otrzymali nagrody pieniężne na dalszą działalność proekologiczną oraz prozdrowotną.

Kolejnym konkursem organizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach są „Zielone Czeki”. Nagrody przyznawane są od 1994 roku osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony środowiska. Do konkursu osoby mogą zgłaszać się indywidualnie lub poprzez członków Kapituły oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucje ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, wydziału ochrony środowiska jednostek samorządów terytorialnych, organizacyjne pozarządowe z terenu województwa śląskiego o charakterze regionalnym, placówki edukacyjne, szkoły wyższe i instytucje naukowe z terenu województwa śląskiego, izby gospodarcze z terenu województwa śląskiego oraz Kluby Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. Zgłoszenie kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
• innowacje i technologie,
• programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
• prace naukowo-badawcze,
• edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
• publicystyka ekologiczna,
• działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 marca br. w roku 2016 przyznano 14 ,,Zielonych Czeków” – 5 nagród zespołowych i 2 nagrody indywidualne. Przyznano także 1 dyplom honorowych i 10 dyplomów uznania. Konkursy już na stałe wpisały się w działalność WFOŚiGW w Katowicach. Postrzegane są przez niektórych niczym „Zielone Oscary”. Z roku na rok poprzeczka stawiana przez organizacje oraz indywidualne osoby działające na rzecz ochrony środowiska jest coraz wyżej. Dla środowiska, a tym samym dla nas wszystkich to ważne. Dobrze, że wśród nas znajdują się ci, u których w piersiach bije wciąż zielone serce, którym chce się walczyć o zielone środowisko, dla nas i dla następnych pokoleń.


Komentarze