Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zielone czeki rozdane po raz 23.

10-05-2017, 08:30 Agnieszka Kominek

Stare chińskie przysłowie mówi „Jeśli myślisz rok naprzód sadź ryż. Jeśli myślisz 10 lat naprzód sadź drzewo. Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód ucz ludzi”. Coraz bardziej staramy się być „eko” na co dzień. Są jednak wśród nas tacy, dla których ekologia stała się sensem życia. Jak co roku nieprzerwanie od 1994 roku z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaje prestiżowe nagrody – „Zielone Czeki” – tym, którzy w szczególny sposób wyróżniają się poprzez swoją działalność w zakresie ochrony środowiska.

Do tej pory w ciągu 23 lat WFOŚiGW w Katowicach wyróżniła ponad 250 osób oraz zespołów. Wartość nagród pieniężnych przekroczyła 2 miliony złotych. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk takich jak naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy oraz pasjonaci ochrony środowiska. W tym roku Kapituła przyjęła do rozpatrzenia 38 nominacji. Podkreślić należy, że z roku na rok poprzeczka stawiana jest coraz wyżej. Dla osób wyróżnionych ekologia, to nie moda, która z czasem przemija, to pasja i stan świadomości, który starają się zaszczepiać w innych.

Laureaci konkursu Zielone Czeki’2017
dyplom uznania w kategorii:
- innowacje i technologie
ROMUALD KALYCIOK, HENRYK KRETEK, DOMINIK WOJTEK za działalność w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych - pracownicy spółki Sanex SA lidera wśród krajowych producentów w branży grzewczej z udziałem energii odnawialnych.
KAZIMIERZ KWAŚNIAK, WIESŁAW SIWCZAK za zaprojektowanie koncepcji ekologicznej, finansowej i technicznej likwidacji "bomby ekologicznej" w Katowicach - Szopienicach w postaci osadników szlamów cynkowych niespełniających norm ekologicznych oraz za konsekwencję i skuteczność w rozbrajaniu tej bomby.

Zielone Czeki’2017 w kategorii:
- programy i akcje proekologiczne
MAREK TERESZKIEWICZ, PIOTR SOBIERAJ, ANNA SOBIERAJ, za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną, w szczególności kontynuowanie prowadzonej od 1989 roku przez Fundację Ekologiczną "Silesia" akcję "Posadź swoje drzewko" stymulującej ochronę bioróżnorodności przyrodniczej.

Zielone Czeki'2017 w kategorii:
- prace naukowo-badawcze
dr JACEK BETLEJA, RADOSŁAW GWÓŹDŹ, SZYMON BEUCH za wieloletnią działalność naukową, badanie populacji ptaków w województwie śląskim oraz wydawanie czasopisma naukowego "Ptaki Śląska" (prezes, wiceprezes, sekretarz Górnośląskiego Koła Ornitologicznego).

dyplom uznania w kategorii  w kategorii:
- prace badawcze
BARBARA TOKARSKA-GUZIK za prace naukowo-badawcze w zakresie ochrony przyrody i środowiska prowadzone w Polsce i w regionie (badania obejmują zagadnienia: biologia, ekologia, chorologia, fitogeografia).
dyplom uznania w kategorii  w kategorii:

LILIA KNOP, MAREK KRANNICH, TADEUSZ KOPERSKI za opracowanie modelu regionalnego i krajowego operatora rewitalizacji (części projektu pt. Strategia zagospodarowania odpadów wydobywczych na lata 2017-2026 w ramach przedsięwzięcia priorytetowego Kontraktu Terytorialnego województwa śląskiego i przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego).

Zielone Czeki'2017 w kategorii:
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży    
ANNA SOBAŃSKA, KRYSTIAN BIŁEK, SZYMON KUŁAKOWSKI za przygotowanie i prowadzenie największej akcji edukacji ekologicznej w Polsce - LISTY DO ZIEMI, która jest pomysłem ARKI i każdego roku skupia blisko 200 tysięcy uczestników; członkowie akcji nie są zatrudnieni w fundacji, akcję przygotowują społecznie.

dyplom uznania w kategorii:
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
MAŁGORZATA CHŁĄD za działania społeczne w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody wśród młodzieży przedszkolnej i szkolnej oraz osób dorosłych w mieście Kłobuck oraz regionie.

Zielony Czek'2017 w kategorii:
- publicystyka ekologiczna
CZESŁAW TYROL za kilkadziesiąt lat prelekcji, pogadanek, wydanie publikacji książkowych, artykułów prasowych i naukowych dotyczących walorów przyrodniczych Ziemi Lublinieckiej, znakomity leśnik, niedościgniony edukator wszczepiający ludziom miłość i szacunek do przyrody i historii.
dyplom uznania w kategorii:
- publicystyka ekologiczna
MARCIN JAŁOWY za działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, dotyczącą gospodarki odpadami, z naciskiem na zasady prawidłowej segregacji i procesu recyklingu oraz spotkania poświęcone aktualnym tematom ekologicznym (dziennikarz TVP Katowice, prowadzi Ekoagenta).
Zielony Czek'2017 w kategorii:
- działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych
PATRYK BIAŁAS za kierowanie kampanią #czyste powietrze na Śląsku i w Katowicach oraz Katowickim Alarmem Smogowym; celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom regionu jak ogromnym problemem jest smog i jak wpływa on na nasze zdrowie.

Nagroda specjalna Zielony Czek'2017
prof. dr hab. inż. JANUSZ KOTOWICZ za działania związane z organizacją procesu kształcenia, prowadzące do najwyższej oceny w kraju szkoły (Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej), za zaangażowanie w projekty strategiczne, mające olbrzymie znaczenie dla ochrony środowiska.


Komentarze