Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Zielona pracownia w twojej szkole

07-09-2016, 10:37 Agnieszka Kominek

Edukacja najmłodszych stawia dzisiaj przed nami coraz większe wyzwania. Dzieci i młodzież mają dostęp do świata nowoczesnej technologii, ich oczekiwania wobec nauki są więc coraz większe. Najlepszym sposobem na przyswajanie wiedzy nie jest przekazywanie suchej teorii, a zajęcia praktyczne. Stąd pomysł WFOŚiGW w Katowicach na tworzenie „Zielonych Pracowni”.

Każdy z nas przyswaja wiedzę na swój sposób. Nie bez znaczenia są tutaj indywidualne cechy danej osoby, m.in.: poziom inteligencji, zainteresowania, czy posiadane zdolności. Co ważne liczy się również, to w jaki sposób wiedza jest przekazywana. Dzisiaj w dobie globalizacji nie wystarcza nam już przekazywanie zwykłej teorii. Nauka odbywa się poprzez praktykę. Chcemy „spróbować”, to czego się uczymy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach postanowił więc w roku 2015 o przygotowaniu konkursów dla placówek oświatowych oraz organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego na utworzenie „zielonych pracowni”.

Na efekty nie trzeba było długo czekać w pierwszej edycji konkursu w roku 2015 zgłosiło się ponad 50 szkół z całego województwa, z czego aż 24 otrzymały wsparcie o łącznej kwocie 776 242,73 zł.

Głównym celem konkursu było utworzenie ekopracowni na potrzeby przyswajania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych ekologicznych, geograficznych, geologicznych oraz chemiczno – fizycznych. Przy ocenie liczył się nie tylko pomysł, ale funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Nie bez znaczenia były również różnorodność pomocy dydaktycznych, multimedialnych, czy wyposażenia.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Dlatego w roku 2016 Zarząd WFOŚiGW w Katowicach postanowił kontynuować program wsparcia dla placówek oświatowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe kryteria udziału w zadaniach:

Kryteria

Zielona Pracownia 2016

Zielona Pracownia Projekt 2016

Beneficjent

organy prowadzące placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego w tym

nagrodzone w konkursie pn.

ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT

2016

szkoły podstawowe (klasy 4-6), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Cel

dofinansowanie w  formie  dotacji najlepszych  wniosków dotyczących  utworzenia  ekopracowni na  potrzeby nauk  przyrodniczych,  biologicznych,  ekologicznych, geograficznych, chemiczno - fizycznych czy geologicznych

nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez  uatrakcyjnienie  warunków  nauczania  oraz  zastosowanie  kreatywnych  rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej

Przedmiot konkursu

projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni

 

utworzenie  projektu  szkolnej  pracowni  na  potrzeby  nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-

fizycznych

Termin przyjmowania zgłoszeń

Wnioski będą przyjmowanie od dnia 10 do 21 października 2016 roku

 

Do 15 września 2016 roku do godz.: 15:30

Pula nagród

 

100.000 zł

Wysokość dofinansowania

Dotacja będzie udziela na z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota  dotacji nie może przekroczyć  30.000 zł

 

20% kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT

2016.

 

Maksymalna wysokość nagrody pieniężnej dla jednego laureata nie może przekroczyć 20%  kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i stanowić kwoty wyższej niż 7500 zł.

Koszty kwalifikowane

- zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną/geograficzną/chemiczo - fizyczną,

-zakup sprzętu audio - video, komputerowego, fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych,

- zakup wyposażenia pracowni: meble (stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy/gabloty ekspozycyjne, biurko nauczycielskie), stojaki na mapy/plansze

 

Nagroda pieniężna musi być przeznaczona na wdrożenie nagrodzonego projektu  ekopracowni w roku szkolnym 2016/2017

 

 

O tym, że warto brać udział w konkursie z pewnością przekonali się zeszłoroczni laureaci. Ekopracownie powstały, m.in. w Miasteczku Śląskim, Kaletach, Jankowicach, Świerklanach, Mysłowicach, Będzinie. Tam zielone pracownie już funkcjonują. Dzięki dofinansowaniu zyskały m.in.: nowy sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, zestawy pomocy dydaktycznych, itp.

Jak podkreślają sami beneficjenci bez wsparcia WFOŚiGW w Katowicach realizacja projektów nie byłaby możliwa. Dzięki utworzeniu pracowni uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach dydaktycznych z zakresu nauk przyrodniczych na dużo wyższym poziomie niż do tej pory.

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminów konkursów znajdujących się na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.


Komentarze