Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Wojewódzki Fundusz strażakom

22-07-2015, 09:23 Agnieszka Kominek

Pojawiają się wtedy, gdy dzieje się coś niedobrego, kiedy zagrożone jest ludzkie życie, zdrowie i mienie. Pożary, usuwanie skutków powodzi, podtopień, wypadki – między innymi wtedy możemy liczyć na ich wsparcie – Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna jest zawsze tam, gdzie najbardziej liczy się pomoc.

Ratowanie życia i mienia, to ich codzienność. Ludzie oddani sprawie, z pasją i chęcią niesienia pomocy, tak w skrócie można opisać strażaków, zarówno tych czynnych zawodowo w Państwowej Straży Pożarnej jak i tych należących do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Szacuje się, że w Polsce mamy około trzydziestu jeden tysięcy strażaków w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz około sześciuset tysięcy ochotników. Ochotnicze Straże Pożarne są głównie utrzymywane przez samorządy. Stąd nie zawsze ochotnicy mają dostęp do odpowiedniego sprzętu, który pomaga im w pracy.

Od początku tego roku strażacy w województwie śląskim wyjeżdżali już 25 razy do pożarów (stan na dzień 17 lipca br.). Niestety nie zawsze w ratowaniu życia wystarcza ludzki czynnik i determinacja. Chodzi głównie o specjalistyczny sprzęt, który pomaga w pracy strażakom.

Obserwując statystyki ostatnich nawałnic jakie przeszły w województwie śląskim 08 lipca strażacy interweniowali, aż 1.928 razy. Oprócz usuwania skutków polegających na zabezpieczeniu mienia w wyniku zerwanych lub uszkodzonych dachów oraz usuwaniu drzew zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, na wagę złota okazały się agregaty prądotwórcze, które również znajdują się w wyposażeniu strażaków.

W Czechowicach – Dziedzicach agregaty zostały wykorzystane do zasilenia respiratora w domu chorego oraz utrzymania zasilania kamizelki masującej dziewczynki chorej na mukowiscydozę, w Bestwinie zaś do utrzymania zasilania w aparacie tlenowym chorego. Podobne interwencje pojawiły się również w Tychach , Chełmie Śląskim oraz Mikołowie. Ale wyposażenie strażaków, to nie tylko wozy bojowe przystosowane do gaszenia pożarów, czy agregaty, które można wykorzystać m.in. do takich celów jak opisano wyżej. Strażacy zajmują się również ratownictwem chemicznym, techniczny i ekologicznym. Udzielają pomocy zarówno na lądzie jak i w wodzie. Podstawą jest tutaj dobry sprzęt.

Dlatego od wielu już lat jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach jest wsparcie działań polegających na usuwaniu skutków poważnych awarii w środowisku i doposażeniu służb ratowniczych.

W ramach tego działania w maju br. Wojewódzki Fundusz doposażył Ochotniczą Straż Pożarna w Pniowcu nowy wóz strażacki.

03 lipca br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania w formie dotacji do kwoty 4 mln 500 tys. zł Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu w Katowicach. 

 Celem zadania jest doposażenie  jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, umożliwiające pełniejsze i bardziej efektywne ich wykorzystanie w prowadzonych akcjach ratowniczych, szczególnie w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi, katastrof budowlanych, drogowych i innych zagrożeń środowiskowych. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach stanowić będzie prawie 28% kosztów zakupu sprzętu. W ramach zadania zostaną zakupione m.in.: ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze – 5 sztuk, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze – 14 sztuk, lekkie (do 3,5 t ) samochody ratowniczo-gaśnicze – 5 sztuk, lekkie (powyżej 3,5 t) samochody pożarnicze – 2 sztuki, zestaw pływający - łódź z przyczepką, agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, motopompy pływające, zestawy do ratownictwa wysokościowego i usuwania wiatrołomów oraz zestaw do ratownictwa wodno-lądowego.

Przypomnieć należy, że tylko w roku 2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansował zakup 2 ciężkich samochodów ratowniczo-pożarniczych, 18 średnich samochodów ratowniczo-pożarniczych i 5 lekkich samochodów pożarniczych.


Komentarze