Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

WFOŚiGW na ratunek OSP

15-02-2023, 10:07 JO

Wraz z początkiem lutego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił aż cztery nabory wniosków w ramach programów i zadań, mających za zadanie wsparcie działań ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa śląskiego. Możliwe do uzyskania dofinansowanie dotyczy zarówno doposażenia jednostek, jak i poprawy warunków lokalowych OSP. To dobra wiadomość m.in. dla Rudy Śląskiej, bo przypomnijmy, że w naszym mieście prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna.

Program „Bezpieczny Strażak”

To jeden z nowych programów, który Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizować będzie od tego roku. W ramach niego jednostki OSP z województwa śląskiego mogą starać się o dofinansowania na zakup specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska (m.in. ratowniczy sprzęt pneumatyczny, kamera termowizyjna, dron, wysokociśnieniowy system gasząco-tnący oraz sprzęt transportowy).

Całościowy budżet programu to 2 mln zł. Ochotnicze Straże Pożarne mogą liczyć na dotację w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla jednej jednostki OSP.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach od 1 lutego do 31 marca br. lub do wyczerpania alokacji środków.

Gotowość Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Kolejna inicjatywa katowickiego WFOŚiGW na rzecz wsparcia ochotniczych straży pożarnych to ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) w ramach priorytetu NZ 2.1. W tym przypadku benefi cjentami środków są gminy i jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa śląskiego (szczegóły w regulaminie). Dofinansowanie przeznaczone jest na zapewnienie gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym poprzez: zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną, sprzęt ratowniczo-gaśniczy lub ćwiczebny.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 3 tys.zł i nie więcej niż 15 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Nabór trwa od 1 lutego do 31 marca br.

,,EKO REMIZA”

Ten program to kolejna nowość Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na ten rok. W ramach niego strażacy z OSP mogą sięgnąć po środki na kompleksową termomodernizację strażackich remiz. W sumie do dyspozycji jest 2 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego i potrwa do 30 czerwca br.

,,EKO REMIZA” Ten program to kolejna nowość Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na ten rok. W ramach niego strażacy z OSP mogą sięgnąć po środki na kompleksową termomodernizację strażackich remiz. W sumie do dyspozycji jest 2 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego i potrwa do 30 czerwca br.

Celem programu „EKO REMIZA” jest: zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku emisji zanieczyszczeń zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi, zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, a także zmniejszenie zużycia energii cieplnej i zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne, a dotyczące:
a) termomodernizacji budynku (np. ocieplenie budynku),
b) zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych);
c) zakupu i montażu instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej;
d) modernizacji źródła ciepła, tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel),
e) modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.;
f) likwidacji istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej,
g) ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia.

„Mały strażak” Z kolei 10 lutego katowicki WFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Mały Strażak”.

O środki w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, zwanego „Małym Strażakiem”, mogą się ubiegać ochotnicze straże pożarne z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 25 tys. zł dla jednej jednostki OSP. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach od 10 lutego do 14 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Na ten cel WFOŚiGW w Katowicach wspólnie z NFOŚiGW przeznaczą około 3 mln zł, o czym poinformowali na konferencji prasowej prezes katowickiego Funduszu i śląski komendant wojewódzki PSP.

– Jeśli okaże się, że zapotrzebowanie ze strony OSP na zakup sprzętu jest znacznie wyższe niż zakładamy, to będziemy się starali budżet programu powiększyć. Pamiętajmy, że strażacy to jedna z tych grup, która cieszy się najwyższym zaufaniem społecznym, a ponadto ratując życie ludzkie i mienie, ratują też środowisko naturalne przez katastrofami – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– To jest kolejny projekt, który realnie wspiera straż pożarną. Pieniądze wpływają realnie na bezpieczeństwo społeczeństwa, jak i na bezpieczeństwo środowiska. Działamy często w obszarze, gdzie środowisko naturalne mocno cierpi, mowa o pożarach. Im szybciej zadziałamy, mając odpowiedni sprzęt, tym mniej strat – mówi nadbryg. Jacek Kleszczewski, śląski komendant wojewódzki PSP w Katowicach.

Foto: WFOŚiGW w Katowicach/Mirosław Cichy


Komentarze