Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

WFOŚiGW dla strażaków ochotników

20-04-2023, 10:08 JO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydłużył do 30 czerwca 2023 roku nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100 procent kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 25 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach do 30 czerwca tego roku lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2,5 mln zł. Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

JO, www.wfosigw.katowice.pl


Komentarze