Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Wakacje z EkoTropami!

18-08-2023, 11:30 JO, mat. pras

W tegoroczne wakacje na harcerskich koloniach i obozach organizowanych przez Śląską Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego realizowany jest program edukacji ekologicznej EkoTropy. Grupa edukatorów, którzy na co dzień zajmują się zawodowo (a często również naukowo) różnymi dziedzinami nauk biologicznych, wyruszyła w Polskę, aby w ciekawy i nietypowy sposób zainteresować młodych mieszkańców naszego województwa światem przyrody. Pracują w małych grupach, aktywnymi metodami, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Uczestnicy m.in. uczą się pracy z lornetką, lupą, binokularem oraz siatką entomologiczną. Dowiadują się, jak podglądać zwierzęta w taki sposób, aby ich nie krzywdzić i nie płoszyć. Oswajają swoje lęki, uczą się behawioryzmu zwierząt, odkrywają smaki leśnych roślin, ziół, a także kuchni roślinnej.

W pierwszym miesiącu wakacji w warsztatach EkoTropów udział wzięło ponad 3000 zuchów, harcerek, harcerzy, ale też dzieci niezrzeszonych, uczestniczących w półkoloniach i obozach. Edukatorzy ze swoimi zajęciami zwiedzili Beskid Śląski i Żywiecki, Bieszczady, wyruszyli nad Bałtyk, na Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz Opolszczyznę. W sierpniu przed nimi jeszcze liczne odwiedziny na Jurze, w Beskidach, w województwie zachodniopomorskim, świętokrzyskim i łódzkim. Program realizowany będzie do końca wakacji i weźmie w nim udział ok. 5000 uczestników.

W ramach programu realizowane są warsztaty ornitologiczne, arachnologiczne, dendrologiczne, zielarskie, botaniczne, hydrobiologiczne, ekologiczne, leśnego obozowania, kuchni roślinnej oraz poświęcone dobrostanowi zwierząt i zmianom klimatu. Elementem podsumowania efektów programu będzie ogłoszony w nim konkurs fotograficzny Leśne Więzi, planowana wystawa najlepszych prac konkursowych i wydanie albumu fotograficznego.

Program EkoTropy realizowany jest we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dofinansowany jest ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.


Komentarze