Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Wakacje pod znakiem Eko

08-07-2015, 10:18 Agnieszka Kominek

Okres wakacyjny to szczególny czas, kiedy większość z nas udaje się na zasłużony wypoczynek z dala od miejsca zamieszkania. Również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera działania związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zadań z profilaktyki zdrowotnej…

12 czerwca Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadań dotyczących profilaktyki wraz z edukacją ekologiczną, realizowanej w okresie wakacji. Tym razem Fundusz postanowił przeznaczyć na ten cel ponad 720 tysięcy złotych. Dzięki temu z dofinansowania skorzysta 4100 dzieci z województwa śląskiego, które wyjadą do miejscowości czystych ekologicznie – nadmorskich, górskich oraz do miejscowości na terenie naszego województwa.

Środki Funduszu mogą być przeznaczone na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej (w przypadku wyjazdów dzieci na obszar województwa śląskiego), w tym na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie zgodne z programem żywieniowym ustalonym przez dietetyka, bilety wstępu do muzeów, parków narodowych, opłatę przewodnika, prelekcje proekologiczne, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup materiałów plastycznych itp.

Z dofinansowania skorzystają podopieczni Caritas Diecezji Sosnowieckiej - 53 000,00 zł, Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe w Częstochowie - 10 500,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - 660 000,00 zł.

„Ekoturystyka to ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru.

Ekoturystyka kładzie szczególny nacisk na rozwijanie aktywności turystycznych związanych z bezpośrednim kontaktem turysty z przyrodą w obrębie otwartych nie zdewastowanych obszarów (szczególnie przyrodniczych obszarów chronionych), co pozwala na poznawanie, podziwianie i czerpanie przyjemności z piękna krajobrazu naturalnego, ciszy i spokoju, aktywizowanie życia społeczno-gospodarczego w obrębie obszarów Natura 2000 oraz w ich otoczeniu, poprzez wskazywanie działań związanych z tworzeniem pakietów usług dla różnych form aktywności w ramach ekoturystyki”.(źródło:wikipedia.org.pl)

Oferta Eko wakacji w województwie śląskim jest bardzo bogata, bo i samo województwo jest bogate przyrodniczo i historycznie.

Do naszych śląskich perełek z pewnością można zaliczyć Jurę Krakowsko – Częstochowską. Malownicze tereny,  czyste powietrze i spokój dają możliwość prawdziwego wypoczynku i rekreacji. Najbardziej godne uwagi są ruiny średniowiecznych zamków obronnych w Mirowie i Bobolicach, przystosowana do ruchu turystycznego Jaskinia Głęboka oraz Góra Zborów.

Atrakcyjne szlaki znajdują się również w Beskidzie Śląskim. Znajduje się tu wiele ścieżek ekologicznych. Przez najwyższe szczyty Beskidu Śląskiego biegnie główny szlak beskidzki liczący ponad 500 km. Malownicze trasy zarówno dla tych, którzy lubią spacerować jak i miłośników dwóch kółek, to główna wizytówka śląskich gór.

Podczas naszego letniego wypoczynku nie powinniśmy jednak zapomnieć o tym, że każdy Eko – turysta nie jest zwolniony z Eko – zachowań. Szanujmy więc miejsca, do których się udajemy, aby inni turyści mogli również cieszyć się pięknem przyrody.


Komentarze