Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

W tym roku powstaną kolejne „Zielone Pracownie”

04-07-2023, 12:04 JO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podczas plenerowej gali na Zamku w Ogrodzieńcu wręczył przedstawicielom placówek oświatowych symboliczne dyplomy, potwierdzające przyznanie dotacji w ramach 9. edycji konkursu „Zielona Pracownia”. Dzięki temu w naszym regionie powstaną kolejne, nowoczesne sale na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

– Z roku na rok liczba szkół walczących o dotację w ramach konkursu „Zielona Pracownia” lawinowo rośnie. Rekordowa liczba zgłoszeń, które otrzymaliśmy, świadczy o tym, że to genialny projekt, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Cieszę się, że udało się na 30-lecie naszego Funduszu dofinansować utworzenie dokładnie stu pracowni – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Placówki oświatowe walczyły o dotacje na stworzenie projektu – Zielona Pracownia_Projekt oraz na wykonanie pracowni – ,,Zielona Pracownia”. Łącznie można było zdobyć w tym roku nawet 60 tys. zł. Jeżeli chodzi o projekt (laureaci otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 12 tys. zł), to jury konkursu pod uwagę brało pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność oraz innowacyjność rozwiązań. Z kolei konkurs „Zielona Pracownia” kierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie Zielona Pracownia_Projekt, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Dotacja może wynieść do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych (jednak nie więcej niż 48 tys. zł). Przyznane środki przeznaczane są na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów multimedialnych oraz wyposażenia pracowni. Organ prowadzący ponosi koszty prac remontowych. Przy ocenie wniosków doceniany jest nietuzinkowy pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność rozwiązań.

Z ponad 155 zgłoszeń, które wpłynęły w ramach tegorocznej edycji konkursu, wybrane zostały cztery przygotowane przez rudzkie placówki oświatowe. Dzięki temu w szkołach podstawowych nr 22, 23 i 30 oraz w Zespole Szkół nr 6 powstaną klasy dedykowane do prowadzenia lekcji z nauk przyrodniczych, biologicznych oraz ekologicznych, co w przyszłości na wpłynąć na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów.

W SP nr 22 im. J. S. Dworaka w Nowym Bytomiu ma powstać ,,Pracownia bio(logiczna) – serce ekologii”, której motywem przewodnim będzie szeroko rozumiana edukacja ekologiczna na wszystkich etapach edukacyjnych w szkole podstawowej. Z kolei w bykowińskiej SP nr 23 ma zostać utworzona ,,Sala eliksirów” – pracownia będzie wykorzystywana przede wszystkim do nauki chemii i fizyki. Oprócz tego w 2023 roku są plany utworzenia ,,Zielonej Pracowni” w Szkole Podstawowej nr 30 im. K. Miarki w dzielnicy Ruda. W tym przypadku pod hasłem ,,Duch Lasu”, a motywem przewodnim ma być ekologia – zwłaszcza ukłon w stronę lasów, kwietnych łąk i owadów zapylających. Natomiast Eko-Laboratorium Kopernika ma powstać w Zespole Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Wirku, w ramach czego zmodernizowana oraz doposażona zostanie klasa biologiczno-chemiczna.

źródło: www.wfosigw.katowice.pl


Komentarze