Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

W trosce o zagrożone gatunki roślin

03-06-2015, 12:22 Agnieszka Kominek

24 maja w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie została otwarta Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej. Na uroczystość przybył m.in. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego Paweł Kojs oraz Burmistrz Miasta Radzionkowa Gabriel Tobor.

Uroczyste otwarcie rozpoczęto od krótkiego zwiedzania oraz zasadzenia drzewa. Dla zwiedzających czekało wiele atrakcji m.in. surwiwal – rozpalanie ogniska bez użycia zapałek, pozyskiwanie wody, wiązanie podstawowych węzłów, pierwsza pomoc, warsztaty mikroskopowe – obserwacje przyrodnicze przy użyciu mikroskopów, warsztaty chemiczne – doświadczenia chemiczne prowadzone przez chemików z Politechniki Śląskiej.

Ponadto gospodarze Śląskiego Ogrodu Botanicznego przygotowali: kącik pszczelarza – gdzie uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć m.in. jak wygląda praca pszczelarza, jakie akcesoria są do niej potrzebne, a także jak wygląda życie pszczół oraz rodzinną grę terenową podczas, której uczestnicy mogli poznać przyrodę Księżej Góry.

Od samego początku wiadomo było, że Księża Góra to magiczne i ekologiczne miejsce. Nic więc dziwnego, że powstaje tam wiele ciekawych inwestycji związanych z ochroną przyrody. Lata świetności tej góry przypadają na okres panowania Jerzego Zięteka w województwie śląskim. To za jego „czasów” powstało najwięcej inwestycji. z biegiem lat park na Księżej Górze poszedł w zapomnienie, by ponownie odrodzić się w roku 2008. Stare, zdewastowane dróżki, drzewostan bez opieki doczekały się renowacji dopiero w roku 2010. Całkowicie odnowiono dwa i pół kilometra dróżek.

Na zwiedzających duże wrażenie robi doskonale wyposażony ogródek przeznaczony na zabawy dla dzieci i młodzieży. W grocie znajdującej się na górze pojawił się nowy mieszkaniec – notozaur, potocznie nazwany przez zwiedzających smokiem. Ślady obecności gada na tym terenie odkrył radzionkowski nauczyciel – geograf – Piotr Tyczka. Dla tych bardziej aktywnych zaprojektowano urządzenia dla fanów deskorolki, wrotek oraz elementy toru przełajowego dla rowerzystów.

Ze względu na bogactwo przyrodnicze obiektem opiekuje się Śląski Ogród Botaniczny z Mikołowa. Od 2004 roku WFOŚiGW w Katowicach dofinansował Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie kwotą prawie 2,5 mln złotych. Środki Funduszu były przeznaczone na zadania z zakresu: 

- ochrony różnorodności biologicznej, na założenie oraz rozbudowę kolekcji dendrologicznej, założenie oraz rozbudowę kolekcji sadowniczych wraz z rozbudową szkółki do rozmnażania drzew i krzewów owocowych, założenie ericarium (rośliny wrzosowate), utworzenie ogrodu edukacyjnego roślin uprawnych, warzywnych oraz zielarskich, ochronę ex situ wybranych gatunków muraw kserotermicznych poprzez długoterminową ochronę nasion w Śląskim Banku Nasion.

- edukacji ekologicznej, na doposażenie w pomoce dydaktyczne Śląskiego Ogrodu Botanicznego, kampanie i programy edukacji ekologicznej, między innymi: „Śląski Kalendarz Ekologiczny”, „Różnorodność – potęga życia”, a także na warsztaty ekologiczne, konkursy dla dzieci, konferencje, zakup prenumeraty czasopism ekologicznych dla placówek oświatowych, oznakowanie ścieżek edukacyjnych.

24 kwietnia 2015 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.: „Rozbudowa kolekcji sadowniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (etap V) oraz założenie kolekcji lokalnie uprawianych odmian drzew owocowych w Radzionkowie (etap I)” w formie dotacji do kwoty 25 700,00 zł. Planowany do realizacji projekt realizowany będzie na terenie kolekcji sadowniczych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz w Radzionkowie. Głównymi celami, prowadzonego jednocześnie w dwóch miejscach na terenie województwa śląskiego zadania będzie:

- zaszczepienie podkładek rosnących w sadach w ŚOB w Radzionkowie zrazami starych odmian drzew owocowych, zebranymi od lokalnych sadowników, działkowiczów, lub mieszkańców, dzięki czemu stworzona zostanie kolekcja zabezpieczająca lokalną pulę genową drzew owocowych, zagrożonych wyginięciem

- założenie szkółki podkładek na terenie ŚOB w Radzionkowie, służącej jako baza do szczepień wykonywanych w latach następnych, które po rozdaniu uzyskanych w ten sposób drzewek, zainteresowanym mieszkańcom pozwolą rozszerzyć terenowy „bank genów”.

Księża Góra ze wszystkimi swoimi atrakcjami to z pewnością ekologiczna perełka na śląsku. Warto więc wybrać się tam i poznać kolejne zielone atrakcje na mapie naszego województwa.


Komentarze