Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

W kolejce po dofinansowanie na wymianę starych pieców

12-08-2021, 09:06 Joanna Oreł

Od 2 sierpnia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Bytomiu działa punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. Na miejscu można zasięgnąć informacji w sprawie możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany starych kotłów na paliwo stałe (tzw. kopciuchów) oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Pracownicy punktu odpowiadają także na pytania mieszkańców dotyczące składania wniosków oraz będą organizować spotkania informacyjne. Pierwsze z nich odbyło się we wtorek (10.08).

– Dzięki umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w punkcie można załatwić wszystkie formalności w Rudzie Śląskiej, bez konieczności jeżdżenia do siedziby w Katowicach. To z pewnością będzie sporym udogodnieniem dla mieszkańców naszego miasta – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Za realizację programu „Czyste Powietrze” ma odpowiadać czterech przeszkolonych pracowników MOPS-u oraz dwie osoby nadzorujące zadanie. Natomiast rudzianie będą mogli zgłaszać się do punktu cztery dni w tygodniu. Punkt programu ,,Czyste Powietrze” jest zlokalizowany w pokoju nr 4 zaraz przy wejściu do siedziby MOPS-u (ul. Markowej 20, Nowy Bytom). Punkt jest czynny cztery razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki w godzinach od 12 do 17, a we wtorki i środy od godz. 8 do godz. 12. – Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas godziny otwarcia będą satysfakcjonowały mieszkańców – podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Skupia się on na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, aby efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W budynku mogą znajdować się maksymalnie dwa lokale mieszkalne. Co ważne, wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

W ramach programu „Czyste Powietrze” możliwe są dwa rodzaje dofinansowania: podstawowy, gdzie dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 tys. zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, a nie dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego), wtedy jest możliwe uzyskanie 30 tys. zł dotacji oraz podwyższony, w ramach którego dochody miesięczne netto gospodarstwa domowego wieloosobowego nie mogą przekroczyć 1564 zł na osobę, natomiast w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2189 zł na osobę. Tutaj dotacja może wynosić do 37 tys. zł. Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej o wydanie stosownego zaświadczenia o dochodach. Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać również na inwestycje już rozpoczęte lub zakończone, pod warunkiem że nie zaczęły się one wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku. Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest do 30 miesięcy od złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach może zostać przedłużony maksymalny okres realizacji o czas nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Jeśli planujemy zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze”, można to zrobić tylko do końca bieżącego roku (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Co ważne, od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe. Wykluczeniem z ubiegania się o dotację jest działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30 proc. budynku/lokalu mieszkalnego. Warto zaznaczyć, że według programu do działalności gospodarczej zalicza się najem budynku. – Województwo śląskie od samego początku jest liderem tego programu, w którym złożono już przeszło 42 tysiące wniosków. (...) A co ciekawe, wśród 20 najbardziej aktywnych gmin na terenie całego kraju 16 to gminy z terenu województwa śląskiego – zauważa Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Komentarze