Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Usuwanie drzew i krzewów – istotne zmiany w prawie

04-01-2017, 12:37 admin

Każdy kto do tej pory chciał usunąć drzewa lub krzewy ze swojej prywatnej posesji obowiązany był do uzyskania stosownego pozwolenia. Niejednokrotnie wiązało się to z długotrwałą procedurą. Administracja samorządowa była zasypywana wnioskami, a ich rozpatrywanie trwało nawet kilka miesięcy.

Od 1 stycznia 2017 roku, co do wycinki drzew i krzewów z własnej posesji obowiązują nowe zasady. Pod koniec 2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która wprowadza ułatwienia w zakresie wycinki drzew i krzewów.

Osoba prywatna, która chce usunąć drzewo lub krzew z własnej posesji, a działalność ta nie jest związana z działalnością gospodarczą nie musi już składać wniosku do urzędu gminy. Reguluje to nowy zapis rozszerzający katalog działań, które nie wymagają zezwoleń. I tak od 1 stycznia 2017 drzewa i krzewy rosnące na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być usuwane z posesji bez zezwolenia.

To wielkie ułatwienie dla osób prywatnych. W latach ubiegłych dochodziło do wielu nieprzyjemnych sytuacji związanych niejednokrotnie z brakiem wiedzy osób chcących ściąć drzewo na swoim prywatnym terenie. Zdarzało się, że za taki „błąd” właścicielom nieruchomości naliczano kary w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych. Tak naprawdę ograniczano swobodę obywateli w tym zakresie, gdyż zieleń znajdowała się na ich prywatnym terenie, a mimo to wymagała uzyskania zezwolenia. Również gminy skarżyły się na uciążliwość związaną z rozpatrywaniem ilości wniosków. Prowadzenie procedury dość często mijało się kompletnie z celem, gdyż w przeważającej większości wnioski były rozpatrywane pozytywnie.

Nowele oprócz istotnego zapisu dla właścicieli nieruchomości wprowadza również inne zmiany w zakresie wycinki drzew i krzewów. Zezwolenie nie jest również wymagane:
- gdy drzewa i krzewy rosną na nieużytkach, które chcemy przywrócić na cele związane z rolnictwem,
- dla drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Dodatkowo Rada Gminy jest uprawniona do tego, aby w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego poszerzyć katalog roślin niewymagających zezwolenia z zachowaniem następujących kryteriów:
1) gatunek drzewa lub krzewu, lub
2) wiek drzewa lub krzewu, lub
3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub

4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
5) cechy nieruchomości:
a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5,
b) wpisanie do rejestru zabytków,
c)  położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
d)  rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
e)  określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nowelizacja wzbudza jednak wiele kontrowersji. W środowisku ekologów słychać wiele głosów przeciwnych wprowadzeniu zmian w takim kształcie. Obawy budzą bardzo elastyczne normy usuwania drzew i krzewów, a także wzrost patologii związanej z usuwaniem roślin cennych przyrodniczo. Jak we wszystkim potrzeba zdroworozsądkowego podejścia do sprawy. Przyroda niejednokrotnie pokazała nam już, że zbytnia ingerencja nas ludzi nie sprzyja, ani jej, ani nam samym. 


Komentarze