Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Szumią czernickie drzewa

15-10-2014, 10:51 Agnieszka Kominek

7 października br. z udziałem Gabrieli Lenartowicz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Czernicy została otwarta niezwykła ścieżka edukacyjno – przyrodnicza pn.: „O czym szumią czernickie drzewa?”


Przedsięwzięcie jest inicjatywą Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz i Ośrodka Kultury Zameczek w Czernicy.

 

Całkowity koszt inwestycji to 17.000 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na stworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wraz z 9 tablicami dydaktycznymi na terenie przyzamkowego parku w Czernicy oraz stworzenie trasy questingowej po parku. Questing jest przykładem innowacyjnego produktu turystycznego utworzonego w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Szlaki, które są efektem wdrażania metody questingu, nazywane są również questami (ang. Quest – poszukiwanie, śledztwo). Questing stanowi połączenie metody zwiedzania, edukacji regionalnej, aktywnego wypoczynku oraz promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

 

Trasa o nazwie „Spacery córek barona von Roth po zameczkowym parku” prowadzi po nowopowstałej ścieżce odkrywając zaułki parku, pokazując jego walory i bogactwo. Quest zawiera zagadki, na które odpowiedzi uczestnicy mogą znaleźć na tablicach ustawionych przy trasie ścieżki. Podczas wędrówki zadaniem uczestników jest również odszukanie ukrytych w parku pieczątek, które należy przybić w ulotce questingowej.

 

Pałac - dwór w Czernicy wraz z parkiem, to kolejna perełka zarówno historyczna jak i przyrodnicza w województwie śląskim. Obiekt ten pochodzi najprawdopodobniej z XIX wieku, powstał na miejscu istniejącego wcześniej dworu drewnianego.  Wcześniej dwór był kilkakrotnie przebudowywany i przerabiany przez dawnych właścicieli. Dwór zwany potocznie „Zomkiem”, otoczony był parkiem z lipami, klonami i kasztanami. Park zajmował powierzchnię 2 ha. Do dworu przylegały dwa duże stawy i karczma dworska. Zabudowania obejmowały ponadto budynki dla zarządcy, pracowników dworskich (kazamat), stodoły, obory i duży spichlerz.

 

XVIII wieczny spichlerz był  jedynym zabytkiem drewnianego budownictwa wiejskiego na terenie Czernicy. Mimo starań mieszkańców nie udało się przenieść spichlerza do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. W efekcie nie otoczony opieką konserwatorską uległ powolnej dewastacji.  W 2007 budowla zawalił się.

 

Obok spichlerza i w pobliskim parku zachowały się cztery stare lipy (obwód do 467 cm) i dąb (336 cm).

 

Po dokonaniu remontu zameczek został przeznaczony na działalność kulturalną. W chwili obecnej działa tutaj aktywnie wiele grup, m.in. klub emeryta, zespół taneczny.

 

Czernicki projekt jest przykładem jak w prosty sposób można zadbać i pozostawić coś dla przyszłych pokoleń. Dzięki staraniom lokalnych grup udało się zorganizować i przygotować niezwykłe miejsce, w którym można miło i pożytecznie spędzić wolny czas. Po raz kolejny pokazano, że Województwo Śląskie, to nie tylko przemysł, ale niezwykłe miejsca, które mają swoją historię, a nawet duszę. Warto już dziś zaplanować rodzinną wycieczkę, by odwiedzić i poznać kawałek historii śląska. Warto podkreślić również, że w Czernicy urodził się nasz wielki kompozytor, a zarazem duma regionu Henryk Mikołaj Górecki.

 

Październik nadal nastraja do wędrówek może warto poddać się qestingowi i poczuć się zdobywcą….


Komentarze