Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Święto dla Ziemi

22-04-2015, 11:54 Agnieszka Kominek

„Z energią zmieńmy źródła” pod takim hasłem obchodzimy w tym roku Światowy Dzień Ziemi. Największe ekologiczne święto zostało ustanowione w 1970 roku. W Polsce Dzień Ziemi po raz pierwszy obchodziliśmy w 1990 roku.

22 kwietnia na stałe wpisał się w kalendarz ekologiczny jako dzień, w którym wszystkie nasze zmysły skierowane są w stronę Matki Ziemi. Ekologia ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Ideą powstania tego święta było jednak to, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy współczesnego świata związane z koniecznością ochrony środowiska, promowaniem postaw ekologicznych wśród społeczeństwa, odpowiedzialności za środowisko naturalne.

W początkowej fazie Dzień Ziemi został ustanowiony na 21 marca. W tym czasie obserwujemy przesilenie letnie, czyli tzw. zrównanie się dnia z nocą. Już w starożytnych kulturach rolniczych równonoc wiosenna związana była ze świętem rodzącego się życia. Zgodnie z założeniami organizatorów Dnia Ziemi 21 marzec jest dniem równowagi, która sprzyja odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi. Wszyscy należymy do gatunku Homo sapiens niezależnie od naszych poglądów, rasy, czy wyznania, dzielimy między sobą jedną planetę, która jest naszym wspólnym dobrem.

Początki Światowego Dnia Ziemi sięgają roku 1969 kiedy John McConnell na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego wystąpił z inicjatywą zorganizowania obchodów na rzecz Ziemi. Pierwszy Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 roku w San Francisco. Idea została zaakceptowana przez Sekretarza Generalnego ONZ, który 26 lutego 1971 podpisał proklamację, wyznaczając równonoc przypadającą na 21 marca jako czas, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi.

Corocznie w siedzibie ONZ w Nowym Yorku o tej porze rozbrzmiewa Dzwon Pokoju, który przypomina o święcie na rzecz Ziemi. Dopiero w roku 2009 Zgromadzenie Ogólne ONZ dzień 22 kwietnia ogłosiło jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, a pierwsze obchody odbyły się w roku 2010.

W Polsce Światowy Dzień Ziemi zaczęto obchodzić dopiero w roku 1990 roku. Jego inicjatorem był poseł – ekolog Jan Rzymełka z Katowic.
Dzień dla Ziemi stał się tak naprawdę inspiracją do pojawiania się kolejnych zielonych świąt. W maju będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (22.05.), Europejski Dzień Parków Narodowych (24.05.), Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (ONZ, święto ruchome, drugi weekend maja). Od trzech lat na początku maja obchodzimy również Dzień bez śmiecenia. Na początku czerwca zaś będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska.

Również w naszym województwie nie zapomniano o środowisku naturalnym. Z inicjatywą uczczenia obchodów Dnia Ochrony Środowiska wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Fundacja Park Śląski. Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.: „EKOPARK” w formie dotacji do kwoty 51.586,00 zł. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 30 maja br. w Parku Śląskim, w godzinach 1118.

W ramach imprezy odbędą się: warsztaty, pokazy, koncerty, zostaną zorganizowane stoiska promujące instytucje i organizacje ekologiczne, stoiska handlowe ze zdrową żywnością, literaturą przyrodniczą i rękodziełem związanym z przyrodą, konkursy wiedzy ekologicznej, wystawy fotograficzne, prelekcje naukowe. Odbędzie się także podsumowanie konkursu na budkę lęgową i karmnik dla ptaków.

Przedsięwzięcie adresowane jest do liderów ekologicznych z terenu województwa śląskiego, grup zorganizowanych – grup przedszkolnych i szkolnych oraz pozarządowych organizacji ekologicznych, a także gości indywidualnych odwiedzających park.
Z kolei 31 maja na Zamku w Ogrodzieńcu zostanie zorganizowany ekologiczny piknik, który zainauguruje tegoroczne obchody „Sprzątania Świata”. Inicjatorem akcji jest Nadleśnictwo Siewierz w partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia oraz Fundacją Zielonej Ligi. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje kampanię ekologiczną „Sprzątanie Świata – Polska 2015” dotacją do kwoty 32 600,00 zł.

Zgodnie z zapowiedzią „kampania ekologiczna „Sprzątanie Świata – Polska 2015”, poprzez bezpośredni kontakt dzieci, młodzieży i dorosłych z lasem, leśnikami oraz podmiotami zajmującymi się promowaniem ochrony przyrody, pozwoli na naukę wrażliwości i szacunku dla rodzimej przyrody, poznanie fauny i flory naszych lasów. Uczestnicy kampanii dowiedzą się więcej o gospodarce odpadami, recyklingu, energii odnawialnej, zdobędą wiedzę, jak można wypoczywać w sposób przyjazny dla przyrody, jak być odpowiedzialnym i świadomym turystą”.

Edukacja ekologiczna nabiera nowego wymiaru. Oprócz wiedzy teoretycznej chodzi o poznanie, dotknięcie przyrody całą swoją osobą. Codziennie powinniśmy sobie uświadamiać, że nie jesteśmy oderwaną cząstką, ale tworzymy integralną część większej całości. Nasze decyzje i nasza postawa buduje przyszły świat.

Dlatego wszystko co robimy powinno być świadome ekologicznie. Każda decyzja, którą podejmujemy codziennie w większym lub mniejszym znaczeniu wpływa na środowisko naturalne. Niezakręcona woda podczas szczotkowania zębów, butelka plastikowa, która ląduje w piecu zamiast w koszu do segregacji, pozostawianie sprzętu włączonego, pomimo, że z niego nie korzystamy, włączone światło, śmieci pozostawione w lesie…, a przecież Ziemia to nasze wspólne dobro.
Agnieszka Kominek


Komentarze