Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Święta w stylu eko

17-12-2014, 08:33 Agnieszka Kominek

Szacuje się, że każdy z nas produkuje rocznie ok. 320 kg odpadów. Ponad 80% z nich nadal trafia nieprzetworzonych na składowiska odpadów. Problem mimo wejścia nowej ustawy czystościowej, która miała być przysłowiowym lekiem na całe zło, nie zniknął…


Brak wiedzy, brak odpowiednich pojemników, brak chęci, bo nie widać sensu, to najczęstsze odpowiedzi jakie pojawiają się kiedy pytamy polaków dlaczego nie segregują odpadów. Problem jest i to nie mały. Jako kraj członkowski Unii Europejskiej mamy zobowiązania. Ekologiczny zegar tyka i jeżeli nie zmienimy naszych nawyków za wkrótce unia zacznie wyciągać finansowe konsekwencje.

 

Prawidłowy system gospodarki odpadami powinien opierać się przede wszystkim na wzajemnej współpracy. Mieszkaniec musi mieć dostęp do odpowiedniej infrastruktury, czyli pojemników i kontenerów, które zostały usytuowane w odpowiednich miejscach. Gmina powinna zająć się przede wszystkim edukacją swoich mieszkańców. Operator, który odbiera nasze odpady powinien odpowiednio je zagospodarować. Odpowiednio oznacza, że to co nadaje się do powtórnego przetworzenia, czyli głównie, to co zostało wcześniej przez nas wysegregowane trafiło do odzysku i recyklingu, a nie na składowiska odpadów.

 

Niestety z badań przeprowadzonych przez TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska pn.: „Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski” z października br. wynika, że Polacy nadal bardzo źle oceniają prowadzenie przez gminy działań w celu informowania oraz edukowania mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów. Grupa ankietowanych, która takich działań nie dostrzega w ogóle stanowi ponad połowę. Problem z odpadami, to nadal jeden z największych problemów jaki Polacy dostrzegają w ochronie środowiska.

 

Od kilku tygodni w telewizji możemy dostrzec pojawiające się spoty dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami. W kampanię edukacyjną włącza się Ministerstwo Środowiska, w myśl dobry przykład idzie z góry. W okresie przedświątecznym - który jest szczególnie wrażliwy ponieważ produkujemy zdecydowanie więcej odpadów - pojawiła się nowa odsłona kampanii „Segregujesz … i śmiecisz mniej”. W świątecznym klimacie Wojciech Modest Amaro oraz Maciej Nowak zachęcają do segregowania śmieci. Spoty na podstawie scenariuszy, których współautorem jest Cezary Harasimowicz, można zobaczyć w największych ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.

 

Kampania jest skierowana także do gmin i przedsiębiorców. Gminy mogą skorzystać m.in. z dobrych praktyk w angażowaniu mieszkańców do podjęcia segregacji, infografik, a także formatów oznakowań na pojemniki i worki na śmieci, które gmina może dopasować do systemu segregacji obowiązującego na jej terenie.

 

Materiały dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, zachęcają do społecznej odpowiedzialności biznesu, również w zakresie recyklingu opakowań i ułatwień dotyczących segregowania odpadów w miejscu pracy.

 

Kampania, sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest kontynuacją działań prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska w poprzednich latach, m.in. w kampaniach: „Nie zaśmiecaj swojego sumienia” (2010-2011), „Nasze śmieci” (2012), „naszesmieci.pl” (2013) oraz „Ekodzieciaki.pl” (2013). Więcej informacji znajduje się na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/.

 

W czasie świąt, ale zdecydowanie przed nimi, czyli w okresie kiedy kupujemy mnóstwo produktów warto zastanowić się, czy aby na pewno nie poddaliśmy się świątecznej gorączce. Pamiętajmy, że to od nas zależy jak wygląda nasze środowisko. A może warto dać eko – przykład innym, bądźmy świadomymi konsumentami. Niech tegoroczne święta będą białe za oknem, ale zielone w naszej głowie i w sercu, by środowisku było lżej…


Komentarze